ถ้ำเลเขากอบ หาดปากเมง บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเลเขากอบ หาดปากเมง บ่อน้ำร้อนกันตัง


– 08.30 น. รับท่านที่โรงแรมในเมืองตรังแล้วออกเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ อ. ห้วยยอด สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ โดยการนั่งเรือแคนูลอดถ้ำหินปูนใต้ภูเขา – ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยและห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำ ตื่นเต้นกับถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องนอนราบไปบนเรือแคนูเพื่อลอดผ่านถ้ำ สัมผัสกับ ความน่ารัก และซุกซนของฝูงลิงที่อาศัยอยู่ภายนอกถ้ำ

– เดินทางต่อสู่ ราชมงคล และ หาดปากเมง ชมความสวยงามของทิวทัศน์ของ หาดปากเมงและเขาเม็งซึ่ง ท่านมักจะพบเห็นตามนิตยสาร หรือทางเว็บไซต์ ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
– ท่านสามารถรับประทานอาหารเที่ยงที่ชายหาดปากเมงได้

– เดินทางต่อสู่ บ่อน้ำร้อนกันตัง ให้ท่านได้ แวะแช่น้ำแร่ หรือเดินชมความสวยงามทาง ธรรมชาติของบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ หรือท่านสามารถบริการนวดฝ่าเท้าและลำตัว ซึ่งมีบริการไว้ที่นี่

– เดินต่อไปยัง อ. กันตังซึ่งเป็นเมืองเก่าของจังหวัดตรัง สถานที่แรกให้ท่านแวะชมสถานีรถไฟกันตัง ซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมียราลกาลที่ 5 ซึ่งเป็นสถานีเดียวที่เชื่อมไปยังทะเลฝั่งอันดามัน และเป็น สิ้นสุดของสายรถไฟอันดามัน ซึ่งเป็นโบราณสถานของจังหวัดตรัง ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

– หลังจากนั้นให้ท่านได้ชมบ้านพระยารัษฎาณุประดิษฐิซึ่งเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในอดีต เป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดตรังเป็นอย่างมาก และ ท่านเป็นผู้ที่นำยางพาราต้นแรกของประเทศไทย มาปลูกในอำเภอกันตังแห่งนี้
ก่อนเดินทางกลับไปยังเมืองตรังให้ท่านได้แวะถ่ายรูปต้นยางพาราต้นแรกของจังหวัดตรัง

2 ท่าน ราคาท่านละ 1,250 บาท
3 – 4 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 1,100 บาท
5 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 950 บาท

ราคาด้านล่างนี้รวม :

  • เรือแคนูที่ถ้ำเล
  • มัคคุเทศก์
  • อาหารเที่ยง
  • ยานพาหะนะ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
ทัวร์เมืองตรัง
ทัวร์เมืองตรังวันเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour