ทะเลตรัง+เกาะหลีเป๊ะ

ทะเลตรัง+เกาะหลีเป๊ะ

วันแรก   : ท่องทะเลตรัง 3 เกาะ คือ เกาะกระดาน – เกาะเชือก – ถ้ำมรกต   พักที่ โรงแรมบ้านอ่าวทอง

วันที่สอง : เกาะอาดัง, เกาะจาบัง, เกาะหินงาม,  พักที่วาปีรีสอร์ท

วันที่สาม : เดินทางกลับ

 

วันแรก :

เวลา 08.30 น. รับที่เมืองตรัง แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง• ลงเรือพร้อมออกเดินทางสู่ เกาะม้า และ เกาะเชือก เพื่อชมปะการังหลากสีสัน และ ฝูงปลานานาชนิด

ออกเดินทางต่อสู่ ถ้ำมรกต บนเกาะมุก โดยว่ายน้ำเข้าไปในอุโมงค์มืด ประมาณ 5 นาทีชมความงามหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีมรกตภายในถ้ำ ความงามที่ซ่อนตัวอยู่ ท่ามกลางหน้าผาสูงชัน

 รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ

เดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน เกาะแห่งความรัก พักผ่อนบนหาดทรายขาว สายน้ำใส ดำน้ำเพื่อสัมผัสกับปะการังหลากสี และฝูงปลาที่แหวกว่ายไปมา

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง และเดินทางต่อสู่เมืองตรัง

เข้าพักที่โรงแรมในเมืองตรัง

 

วันที่สอง

09.30 รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.

11.00 ลงเรือ เฟอรรี่ ออกเดินทางสู่เกาะลีเป๊ะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.

13.00 เรือสปีทโบ้ท ถึงบริเวณนอกเกาะหลีเป๊ะ ท่านจะต้องนั่งหางยาวเพื่อเข้าสู่ชายหาดเกาะหลีเป๊ะ  เช็คอินที่ วาปีรีสอร์ท ห้องแอร์ 1 คืน

หลังเก็บสัมภาระเสร็จแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ร่องน้ำจาบัง ท่านจะได้สัมผัสแหล่งปะการัง 7 สี ที่สวยงามของทะเลอันดามัน หลังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของกลุ่มหินสีนิน ที่ เกาะหินงาม  หลังจากนั้นพาท่านชมธรรมชาติอันสวยงามบน เกาะราวี และดำน้ำดูปะการังที่เกาะนี้  หลังจากนั้นพาท่านชมหาดทรายสีขาว ของ เกาะอาดัง พร้อมดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะอาดัง  เดินทางกลับสู่ เกาะลีเป๊ะ

 

วันที่สาม

07.30 รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  หลังจกรับประทาอาหารท่านมีเวลาสำหรับเดินชมบรรยากาศบนเกาะหลีเป๊ะด้วยท่านเอง

12.30 เช็คอินตั๋วเรือ (สถานที่เช็คอินจะแจ้งอีกครั้ง)หลังจากนั้นนั่งเรือหางยาวสู่เรือสปีทโบ้ทซึ่งจอดอยู่นอกชายหาด

13.00 เรือสปีทโบ้ทอออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะสู่ท่าเรือปากบารา

15.00 ถึงท่าเรือปากบารา แล้วออกเดินทางโดยรถตู้สู่เมืองตรัง

 

 

ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน  5,400 บาท (รับจัดจำนวนขั้นต่ำ 2 ท่าน)

เด็ก(3 – 10 ปี) ราคาท่านละ 4,400 บาท

 

ถ้าท่านกลับเรือเที่ยวเช้า เวลา 09.00 น. ราคาจะถูกลง

ราคาตกคนละ 4,980 บาท

เด็ก(3 – 10 ปี) ราคาท่านละ 3,980 บาท

ราคานี้รวม :

–  รถเรือ ไป/กลับ ระหว่างตรัง/หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ

–  ทัวร์ดำน้ำดูปะรังพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

–  ที่พัก 2 คืน ที่เมืองตรังพักที่บ้านอ่าวทอง ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ พักที่ วาปีรีสอรืท ห้องแอร์รวมอาหารเช้า

–  อาหารเที่ยง 2 มื้อ อาหารเช้า 1 มื้อ

 

สิ่งที่ไม่รวมในราคานี้

 

–              ค่าเรือหางยาวเข้าหรือออก ระหว่างเรือสปีทโบ้ทและ

ชายหาด ท่านละ 50 บาท/เที่ยว

–              ค่าเก็บขยะบนเกาะ คนละ 20 บาท

–              ค่าธรรมเนียม อบจ. คนละ 20 บาท

 

หมายเหตุ

# โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลุกค้าเป็นหลัก

# ราคานี้ไม่รวมอาหารเย็น, อาหารเช้าโรงแรมในเมืองตรัง และอาหารเที่ยงที่เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์ดำน้ำ
ทัวร์ดำน้ำทะเลตรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour