ทะเลตรัง 3 เกาะ+เกาะเหลาเหลียง พักโรงแรมในเมือง 2 คืน

ทะเลตรัง 3 เกาะ+เกาะเหลาเหลียง พักโรงแรมในเมือง 2 คืน

วันแรก

08.30 น. พร้อมกันที่เมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

09.30 น. ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ถึงถ้ไมรกตแล้วว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำมรกต ในถ้ำมีหน้าผาที่สูงและต้นไม้ล้อมรอบ แต่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้

เดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน เพื่อดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะนี้มีหาดทายที่ขาวละเอียด มีน้ำที่ใส และมีปะการังที่สวย มีฝูงปลา นานาชนิด ที่เกาะนี้ยังเป็นที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร (Under Water Wedding)

รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ

ออกเดินทางสู เกาะเชือก เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะนี้จะมีน้ำใสและมีปะการังสี

เดินทางกลับสู่เมืองตรัง เข้าพักที่โรงแรมควีนส์ตรัง 2 คืน

วันที่สอง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม          

8.00 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม.

เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทรายขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงามของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง ปลาหลากชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน และหากโชคดีจะได้ชม ฝูงปลาโลมา ซึ่งอาศัยความเงียบสงบบริเวณเกาะนี้เป็นที่พักพิง

เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงใต้ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทราย ขาวสีน้ำมรกตเหมาะสำหรับว่ายน้ำและดูปะการัง มีชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะเฉพาะช่วงไม่มีมรสุมเพื่อทำการประมง

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

เดินทางสู่ เกาะตะเกียง สัมผัสความงดงามของโลกใต้ทะเลซึ่งเต็มไปด้วย ปะการังหลากชนิด เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด

เดินทางกลับสู่ท่าเรือตะเสะ แล้วออกเดินทางกลับสู่ที่พักใน       เมืองตรัง

วันที่สาม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – ส่งท่านไปยังสนามบินตรัง          

รับจัดตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

ราคา ท่านละ 3,800 บาท / ท่าน

ราคานี้รวม 1. รวมอาหาร 4 มื้อ 2. รถและเรือ 3. หน้ากากดำน้ำ 4. ค่าอุทยาน 5. มัคคุเทศก์ 6. ที่พัก 2 คืนห้องแอร์ที่โรงแรมเอส2เอสควีนส์ตรัง พักห้องละ 2 คน          

หมายเหตุ – วันแรกเรือที่ใช้เป็นเรือใหญ่ ส่วนวันที่สองหางยาวขนาดใหญ่ – โปรแกรมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตามสภาพอากาศ             โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก – โปรแกรมนี้ไม่รวมอาหารเย็น     

ทัวร์ดำน้ำทะเลตรัง
ทัวร์ทะเลตรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour