ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะพักในเมืองตรัง 1 คืน

ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะพักในเมืองตรัง 1 คืน

วันแรก   : ท่องทะเลตรัง 4 เกาะ คือ เกาะกระดาน – เกาะเชือก – ถ้ำมรกต           

วันที่สอง : สิ้นสุดโปรแกรม           

พักที่ โรงแรมธรรมรินทร์ หรือ โรงแรมธรรมรินธนา

 

วันแรก :

 

 • เวลา 08.30 น. รับที่เมืองตรัง แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

 

 • ลงเรือพร้อมออกเดินทางสู่ เกาะม้า และ เกาะเชือก เพื่อชมปะการังหลากสีสัน และ ฝูงปลานานาชนิด

 

 • ออกเดินทางต่อสู่ ถ้ำมรกต บนเกาะมุก โดยว่ายน้ำเข้าไปในอุโมงค์มืด ประมาณ 5 นาทีชมความงามหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีมรกตภายในถ้ำ ความงามที่ซ่อนตัวอยู่ ท่ามกลางหน้าผาสูงชัน

 

 • รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ

 

 • เดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน เกาะแห่งความรัก พักผ่อนบนหาดทรายขาว สายน้ำใส ดำน้ำเพื่อสัมผัสกับปะการังหลากสี และฝูงปลาที่แหวกว่ายไปมา

 

 • ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง และเดินทางต่อสู่เมืองตรัง

 

 • เข้าพักที่โรงแรมในเมืองตรัง

 

 

 

วันที่สอง

 

 • เดินทางกลับ

หมายเหตุ

# โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลุกค้าเป็นหลัก

# ราคานี้ไม่รวมอาหารเย็น

# ราคานี้ไม่รวมรถรับส่งจากโรงแรมวันที่สอง

ราคาต่อท่าน

– พักโรงแรมธรรมริน(ไม่มีอาหารเช้า) ราคาต่อท่าน 1.300 บาท

– พักโรงแรมธรรมรินธนา(รวมอาหารเช้า) ราคาต่อท่าน 1.800 บาท

ราคานี้รวม

 1. อาหารเที่ยงบนเรือ รวมเคื่องดื่มและผลไม้
 2. สน้อกเกิ้นและชูชีพ
 3. มัคคุเทศก์
 4. รถรับส่งจากเมืองตรัง
Emerald cave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour