ทัวร์ลังกาวี 1 วัน

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน เป็นโปรแกรม นำเที่ยวเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ท่านได้ชม สุสานมะห์สุหรี พร้อมฟังประวัติของ พระนางมะห์สุหรี พร้อมด้วยขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ และ ช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ซึ่งมีราคาที่ถูกมาก ได้สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวลังกาวี หลังจากที่พ้นจาก คำสาปหลังจากทำ พิธีขอขมาจาก ทายาทรุ่นที่เจ็ดของ พระนางมัสสุหรี

 

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน

โปรแกรมทัวร์ลังกาวี

09:00 น. ทีมงานรอต้อนรับที่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หลังจากนั้นผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

 

09.30 น. นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่ ทัวร์เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.

 

10:30 น. ถึงเกาะลังกาวีผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย อีกครั้ง

 

11:00 น. เริ่ม แพ็คเก็จทัวร์ลังกาวี โดยการตามรอยตำนาน “พระนางเลือดขาว“ หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ พระนางมัยสุหรีถูกประหารชีวิต ข้อหาผิดประเวณี แต่นางเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่นางจะถูกประหารนางก็สาปแช่ง ให้เกาะลังกาวีมีแต่ทุกข์เข็ญอย่าได้มีสันติสุข ตลอด 7 ชั่วอายุคน… (ณ วันนี้ลังกาวีได้หลุดพ้นจากคำสาปแล้ว) ทำให้นักท่องเที่ยวมา ทัวร์ลังกาวี มากมาย

 

ทัวร์ลังกาวี

ทัวร์ลังกาวี

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

13:00 น. ออกเดินทางไปยังสถานี ลังกาวีเคเบิ้นคาร์เบิ้ลคาร์ เพื่อนั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขามัตจีจัง ที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำ ทะเลประมาณ 710 เมตร ด้วยเคเบิ้ลคาร์ หรือ กระเช้าลอยฟ้าที่ ใหญ่และสูงที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ป ระทับใจกับทัศนีย ภาพอันงดงามของท้องทะเลอันดามัน หมู่เกาะโดยรอบเกาะ ลังกาวีและเกาะน้อยใหญ่ของไทย ที่นี่ยังเป็นจุดที่มองเห็น เกาะตะรุเตาของไทยได้ชัดเจนเพราะมีระยะทางห่างกันเพียง 8 ก.ม. เท่านั้น

 

 

15:00 น. เดินทางไปยังตลาดกัวห์ ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้า ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในลังกาวี ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ที่มา เที่ยวลังกาวี สินค้ายอดนิยมอาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ น้ำหอม เครื่องครัว ช็อกโกแลต ซิการ์ นาฬิกา เครื่องแก้ว เครื่องไฟฟ้า กระเป๋าเดินทาง ผ้าพื้นเมือง ขนมและอาหารแห้งของท้องถิ่นเป็นต้น

 

16.00 น. เดินทางไปที่ท่าเรือกัวห์ ถ้ามีเวลาพาท่านถ่ายรูปที่ จตุรัสนกอิทรีย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ให้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งท่านมา เที่ยวเกาะลังกาวี หลังจาก นั้นเดินทางไปยังท่าเรือและผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

 

16.30 น. เรืออกจากท่าเรือกัวห์ เดินทางเข้าสู่ท่าเรือตมมะลังจังหวัดสตูล

 

17.30 น. ถึงท่าเรือตัมมะลัง อำลามัคคุเทศ

 

ราคาต่อท่าน 2,500 บาท

 

รับจัดจำนวนคนตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

ราคานี้รวม :

  • ค่าเรือเฟอรรีไปกลับ
  • ค่าตั๋วเข้าชมมัสสุหรี
  • ค่าตั๋วขึ้นกระเช้า
  • อาหารเที่ยง
  • มัคคุเทศก์
  • รถนำเที่ยว

นอกจากนี้เรามีแพ็คเก็จลังกาวี 2 วัน 1 คืน อีกด้วย

ทัวร์ลังกาวี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour