ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ

– 08.30 เจ้าหน้าที่รับท่านที่จุดนัดหมาย แล้วเตรียมตัวเดินทางสู่ อ. คลองท่อม จ. กระบี่ เพื่อเริ่ม ทัวร์สระมรกต

– เดินทางมาถึง สระมรกต พาท่านเดินเท้าเพื่อสัมผัสความเขียวชอุ่มของป่าไม้นานาพันธุ์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมพันธุ์ไม้ต่างๆและสัตว์ป่าจำพวกนกต่าง ๆ เมื่อมาถึงบริเวณณ สระมรกต ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นน้ำในสระ ซึ่งเป็นสระน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ท่ามกลางป่า น้ำใสสีมรกต เหมาะแก่การเล่นน้ำ หรือท่านจะสนุกกับการถ่ายรูปเพื่อเป้นที่ระลึก

– เดินทางต่ออีก 600 เมตร เพื่อชม สระน้ำผุด ซึงเป็นสระที่เป็นแหล่งกำเหนิดต้นน้ำของบรรดาสระต่างๆ ซึ่งน้ำที่สระนี้จะเป็นสีฟ้า และที่นี่เป็นแหล่งถ่าย ทำโฆษณา น้ำดื่มรีเยนซี

 

– 12.00 น. ออกเดินทางไปยัง น้ำตกร้อน ก่อนลงแช่น้ำตกร้อนให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบริเวณน้ำตกร้อน

– หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วพาท่านชม น้ำตกร้อน สายธารธรรมชาติจากแร่ธาตุใต้พื้นดิน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการลงแช่น้ำแร่ธรรมชาติ จากภูเขาซึ่งมีความร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซยส

 

– เดินทางกลับสู่จังหวัดตรัง แวะเที่ยวที่ ถ้ำเล บ้านเขากอบ อ. ห้วยยอดสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติโดยนั่ง เรือแคนูลอดถ้ำหินปูนใต้ภูเขา ชมความงดงามของ หิน งอกหินย้อยและห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำ ตื่นเต้นกับถ้ำ ลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวต้อง นอนราบไปบนเรือแคนูเพื่อลอดผ่านถ้ำ สัมผัสกับความ น่ารักและซุกซนของฝูงลิงที่อยู่ภายนอกถ้ำ – เดินทางกลับสู่เมืองตรัง

 

ราคาท่านละ 1,500 บาท ขั้นต่ำ 2 คน

โปรแกรมนี้ รวมรายการดังต่อไปนี้

# รถแและเรือแคนูที่ถ้ำเล

# มัคคุเทศก์

# ค่าธรรมเนียมเข้าเขตุอุทยาน

# อาหารเที่ยง

ทัวร์บกกระบี่
ทัวร์สระมรกต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour