ทัวร์อ่าวพังงา-เกาะปันหยี

ทัวร์อ่าวพังงา เกาะปันหยี

อ่าวพังงา เป็นอ่าวที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะนิยมชมชอบความสวยงามและ สมบูรณ์ทางธรรมชาติของ แหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่าวพังงา นอกจากนี้อ่าวพังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว อันดับ ต้น ๆ ของของประเทศไทย ด้วยความสมบูรณ์ ของธรรมชาติหลากหลายและแนวป่าชายเลน ส่งผลให้อ่าว พังงาโดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังเพิ่มความมหัศจรรย์ ด้วยเขาตาปู และ เขาพิงกัน จนเคยได้รับการคัดเลือกให้สร้าง ภาพยนตร์ระดับฮอลิวูด เรื่อง JAMES BOND 007 เมื่อ ประมาณ กว่า 30 ปีที่แล้ว10.00  พร้อมกันที่ท่าเรืออ่าวพังงา เพื่อนำท่านเที่ยว ชมความ สวยงามของอ่าวพังงา โดย เรือหางยาวท้องแบน ซึ่งประกอบ ไปด้วยแนวป่าชายเลนอันสมบูรณ์ เขาหมาจู ถ้ำลลอด และชม ความมหัศจรรย์  ของ“เขาตาปู” และ “เขาพิงกัน” ซึ่งถูกเลือกให้ ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง “JAMES BOND 007” เมื่อประมาณกว่า 30 ปีมาแล้ว เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12.00 เอร็ดอร่อยกับอาหารกลางวัน ไทย

 

– ซีฟู๊ด แบบเซ็ท เมนู ณ หมู่บ้านกลางน้ำ เกาะ “ปันหยี” และพักผ่อนตาม อัธยาศัย เพื่อชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมุสลิม และซื้อของฝาก หลังจากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 14.00 ถึงท่าเรืออ่าวพังงาและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาต่อท่าน  1,200 บาท

 

ราคานี้รวม :-  –   

– เรือหางยาวท้องแบน   

– มัคคุเทศก์   

– ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   

– อาหารกลางวัน ไทย

– ซีฟู้ด แบบเซ็ทเมนู   

– เสื้อชูชีพ   

– ประกันอุบัติเหตุของทัวร์อ่าวพังงา

หมายเหตุ :

– โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย        ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทัวร์พังงา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour