ทัวร์เกาะรอกวันเดียว

เกาะรอก จังหวัดตรังทัวร์เกาะรอกเที่ยวเกาะรอกแพ็คเก็จทัวร์เกาะรอก ดำน้ำเกาะรอก

07.00 พร้อมกันที่เมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมงออกเดินทางสู่ เกาะรอก ซึ่งจะใชเวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม.

 

เกาะรอกเป็นเกาะที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของทะเลอันดามัน เป็นเกาะที่มีหาดทรายสีขาวเหมือนแป้ง น้ำทะเลใสมาก สามารถมองเห็นปะการังขณะอยู่อยู่บนเรือในระดับน้ำลึก ประมาน 10 – 12 เมตร มีแนวปะการังที่ทอดยาวและมีความอุดมณ์สมบูรณ์มาก มีพันธุ์หลากชนิด โดยเฉพาะปลานีโม่หรือปลาการ์ตูนจะมีมากที่นี่ เกาะรอกประกอบด้วยสองเกาะคือ เกาะรอกนอกและเกาะรอกในถึง เกาะรอก แล้ว ในช่วงเช้าจะให้ท่านได้ดำน้ำที่หน้า เกาะรอกใน

 

รับประทานอาหารเที่ยง(กล่อง)

 

ช่วงบ่ายจะให้ท่านดำน้ำ ที่เกาะรอกนอก

 

และอีกจุดก็คือ ระหว่างเกาะรอกนอกและเกาะรอกใน

 

14.00 ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมงและเดินทางสู่เมืองตรัง

 

 

รับจัดตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

 

ราคา ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน           

 

ราคานี้รวม

  1. รวมอาหาร 1 มื้อ
  2. รถตู้และเรือ
  3. หน้ากากดำน้ำ
  4. ค่าอุทยาน
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุ
  6. มัคคุเทศก์
ทัวร์ดำน้ำทะเลตรัง
ทัวร์ทะเลตรังวันเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour