ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

วันแรก

–  09.30 น. รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.

 

–  11.00 น. ลงเรือ เฟอรรี่ ออกเดินทางสู่เกาะลีเป๊ะ

จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.

 

–  13.00 น. เรือสปีทโบ้ท ถึงบริเวณนอกเกาะหลีเป๊ะ นั่งหางยาวเพื่อเข้าสู่ชายหาดเกาะหลีเป๊ะ  เช็คอิน

ที่ วาปีรีสอร์ท ห้องแอร์ 1 คืน

หลังเก็บสัมภาระเสร็จแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ร่องน้ำจาบัง ท่านจะได้สัมผัสแหล่งปะการัง 7 สี ที่สวยงามของทะเลอันดามัน หลังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของกลุ่มหิน

สีนิน ที่ เกาะหินงาม  หลังจากนั้นพาท่านชมธรรมชาติอันสวย

งามบน เกาะราวี และดำน้ำดูปะการังที่เกาะนี้  หลังจากนั้นพา

ท่านชมหาดทรายสีขาว ของ เกาะอาดัง พร้อมดำน้ำดูปะการัง

ที่ เกาะอาดัง  เดินทางกลับสู่ เกาะลีเป๊ะ

 

วันที่สอง

–  07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  หลังจกรับประทาอาหารท่านมีเวลาสำหรับเดินชมบรรยากาศ

บนเกาะหลีเป๊ะด้วยท่านเอง

 

– 12.30 น. เช็คอินตั๋วเรือ (สถานที่เช็คอินจะแจ้งอีกครั้ง)

หลังจากนั้นนั่งเรือหางยาวสู่เรือสปีทโบ้ทซึ่งจอดอยู่นอก

ชายหาด

 

– 13.00 น. เรือสปีทโบ้ทอออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะสู่ท่าเรือ

ปากบารา

 

– 15.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา แล้วออกเดินทางโดยรถตู้สู่เมือง

ตรัง หรือ หาดใหญ่

 

ราคาต่อท่าน  3,500 บาท (รับจัดจำนวนขั้นต่ำ 2 ท่าน)

 

ราคานี้รวม :

  • รถเรือ ไป/กลับ ระหว่างตรัง/หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ
  • ทัวร์ดำน้ำดูปะรังพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
  • ที่พัก 1 คืน บนเกาะหลีเป๊ะ ห้องแอร์รวมอาหารเช้า

สิ่งที่ไม่รวมในราคานี้ :

  • ค่าเรือหางยาวเข้าหรือออก ระหว่างเรือสปีทโบ้ทและ
  • ชายหาด ท่านละ 50 บาท/เที่ยว
  • ค่าเก็บขยะบนเกาะ คนละ 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนละ 40 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ทางผู้จัดจะจัดการเฉพาะตั๋วสำหรับการ เดินทาง ที่พัก และ ทัวร์ดำน้ำเท่านั้น โดยท่านจะต้องเดินทาง โดยท่านเอง โดยไม่มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับท่านเป็นการส่วนตัว แต่ทางผู้จัดจะอธิบายการเดินทางโดยละเอียดก่อนเดินอีกครั้งหนึ่ง

ทัวร์ทะเลสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour