ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 คืน

ทัวร์หลีเป๊ะ เป็นทัวร์ที่ผู้ที่ชอบดำน้ำดูปะการังจะต้องชอบ เพราะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ จะมีโปรแกรมดำน้ำเกาะหลีเป๊ะให้เลือกมากมาย มีชายหาดที่สวยงามมาก มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่งดงาม

วันแรก

–  09.30 น. รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.

–  11.00 น. ลงเรือ เฟอรรี่ ออกเดินทางสู่ เกาะลีเป๊ะ

จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.

–  13.00 น. เรือสปีทโบ้ทถึงบริเวณนอก เกาะหลีเป๊ะ นั่งหางยาวเพื่อเข้าสู่ชายหาด เกาะหลีเป๊ะ  เช็คอิน

ที่ วาปีรีสอร์ท ห้องแอร์ 2 คืน

หลังเก็บสัมภาระเสร็จแล้วท่านสามารถเดินชมบรรยากาศบน เกาะหลีเป๊ะ ชมหมู่บ้านชาวเล คือกลุ่มชนดั้งเดิมที่อยู่บนเกาะนี้ซึ่งประกอบอาชีพประมง

ช่วงค่ำท่านสามารหาร้านเพื่อทานอาหารเย็นซึ่งมีร้านอาหารอร่อยๆมากมาย และท่านสามารถชมบบรยากาศในยามค่ำคืนบนถนนคนเดินพร้อมช๊อปปิ้งซื้อของฝาก

วันที่สอง (ทัวร์ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ร่องน้ำจาบัง ท่านจะได้สัมผัสแหล่งปะการัง 7 สี ที่สวยงามของทะเลอันดามัน หลังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของกลุ่มหิน

สีนิน ที่เกาะหินงาม  หลังจากนั้นพาท่านชมธรรมชาติอันสวย

งามบนเกาะราวี และดำน้ำดูปะการังที่เกาะนี้  หลังจากนั้นพา

ท่านชมหาดทรายสีขาว ของ เกาะอาดัง พร้อมดำน้ำดูปะการัง

ที่ เกาะอาดัง  เดินทางกลับสู่ เกาะลีเป๊ะ

วันที่สาม (อำลา เกาะหลีเป๊ะ)

–  07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  หลังจกรับประทาอาหารท่านมีเวลาสำหรับเดินชมบรรยากาศ

บนเกาะหลีเป๊ะด้วยท่านเอง

– 08.30 น. เช็คอินตั๋วเรือ (สถานที่เช็คอินจะแจ้งอีกครั้ง)

หลังจากนั้นนั่งเรือหางยาวสู่เรือสปีทโบ้ทซึ่งจอดอยู่นอก

ชายหาด

– 09.00 น. เรือสปีทโบ้ทอออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะสู่ท่าเรือ

ปากบารา

– 11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา แล้วออกเดินทางโดยรถตู้สู่เมือง

ตรัง หรือ หาดใหญ่ เสร็จสิ้นโปรแกรม ทัวร์หลีเป๊ะ

ราคาต่อท่าน 4,500 บาท (รับจัดจำนวนขั้นต่ำ 2 ท่าน)

เด็กราคาท่านละ 3,500 บาท (3 – 10 ขวบ)

ราคานี้รวม :

– รถเรือ ไป/กลับ ระหว่างตรัง/หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ

– ทัวร์ดำน้ำดูปะรังพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมอาหารเที่ยง

– ที่พัก 2 คืน บนเกาะหลีเป๊ะ ห้องแอร์รวมอาหารเช้า

สิ่งที่ไม่รวมในราคานี้

– ค่าเรือหางยาวเข้าหรือออก ระหว่างเรือสปีทโบ้ทและ

ชายหาด ท่านละ 50 บาท/เที่ยว และค่ารถเข้าไปที่รีสอร์ท

– ค่าเก็บขยะบนเกาะ คนละ 20 บาท

– ค่าธรรมเนียมอบจ. คนละ 20 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ทางผู้จัดจะจัดการเฉพาะตั๋วสำหรับการ

เดินทาง ที่พัก และ ทัวร์ดำน้ำเท่านั้น โดยท่านจะต้องเดินทาง

โดยท่านเอง โดยไม่มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับท่านเป็นการ

ส่วนตัว แต่ทางผู้จัดจะอธิบายการเดินทางโดยละเอียด

ก่อนเดินอีกครั้งหนึ่ง

ทัวร์ทะเลสตูล
ทัวร์ดำน้ำหลีเป๊ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour