ทัวร์เกาะเหลาเหลียง+เกาะตะเกียง

ทัวร์เกาะเหลาเหลียง + เกาะตะเกียง

– 8.00 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

– เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงาม ของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง ปลาหลากชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน และหากโชคดีจะ ได้ชม ฝูงปลาโลมา ซึ่งอาศัยความเงียบสงบบริเวณเกาะนี้ เป็นที่พักพิง

 

– เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงใต้ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทราย ขาวสีน้ำมรกตเหมาะสำหรับว่ายน้ำและดูปะการัง มีชาว ประมงอาศัยอยู่บนเกาะเฉพาะช่วงไม่มีมรสุมเพื่อทำการประมง

 

– รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

 

– เดินทางสู่ เกาะตะเกียง สัมผัสความงดงามของโลกใต้ทะเลซึ่งเต็มไปด้วย ปะการังหลากชนิด เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด

 

– เดินทางกลับสู่ท่าเรือตะเสะ แล้วออกเดินทางกลับสู่เมืองตรัง

 

รับจัดตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

ราคา ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน ราคานี้รวม

 

  1. รวมอาหารเที่ยง
  2. รถและเรือ
  3. หน้ากากดำน้ำ
  4. ค่าอุทยาน
  5. มัคคุเทศก์

 

หมายเหตุ – เรือที่ใช้เป็นเรือหางยาวขนาดใหญ่ – โปรแกรมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตามสภาพอากาศ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour