ทัวร์เดินป่าและชมเงาะป่าซาไก

ทัวร์เดินป่าและชมดูเงาะป่าซาไก

08.00 รับท่านที่โรงแรม หลังจากนั้นออกเดินทางสู่  เทือกเขาบรรทัด อ. ปะเหลียน

พบปะกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น แล้วออกเดินทางสู่ปากทางเพื่อเดินเท้า

เริ่มออกเดินเท้าสู่บ้านซาไกใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 10 นาที ระหว่างทางผ่านสวนยางและชมป่าธรรมชาติอันสมบูรณ์

ถึงหมู่บ้านซาไก ให้ท่านได้ชมการสาธิตการยิงลูกดอก ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของชนเผ่าซาไก หลังจากนั้นให้ท่าน  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เดินทางไปยังน้ำตกโตนตก รับประทานอาหาร(กล่อง) หลังจากนั้นถ่ายรูปเป็นที่รำลึก

หลังจากนั้นเดินทางไปยังน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังและน้ำตกโตนเต๊ะ ถึงน้ำตกโตนเต๊ะแล้ว เดินขึ้นเพื่อสู่จุดที่สวย            งามที่สุดซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที หลังจาก           ให้เท่านได้สนุกกับการเล่นน้ำท่ามกระแสน้ำที่เย็น

เดินทางกลับไปยังเมืองตรัง

 

ราคาท่านละ 1,500 บาท             รับจัดขั้นต่ำ 2 ท่าน

ราคานี้รวม :

รถรับส่ง

มัคคุเทศก์ท้องที่

อาหารเที่ยงและน้ำดื่ม

หมายเหตุ

 

ท่านจะต้องซื้อของฝากให้ชนเผ่าซาไก เช่นข้าวสาร  น้ำตาล ยาเส้น เป็นต้น

ทัวร์เดินป่า-ตรัง
ทัวร์ชมเดินป่า-ชมซาไก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour