ทัวร์เมืองตรังวันเดียว

ทัวร์เมืองตรัง วันเดียว : ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกโตนเต๊ะ – สวนรุขชาต

– รับท่านที่โรงแรม เวลา 08.30 น. เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ ถ้ำเลบ้านเขากอบ อ. ห้วยยอด สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำใต้ภูเขาโดยนั่งเรือแคนูท้องแบนเข้าไปในถ้ำ เพื่อชมความงดงามของหินงอกหินย้อยภายในห้องต่าง ๆ ของถ้ำ เช่นถ้ำคนธรรฑ์ ถ้ำรากไทร และถ้ำเจ้าสาว และตื่นเต้นกับถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องนอนราบไปบนเรือ แคนูเพื่อลอดผ่านถ้ำมังกร ซึ่งมีความเสียวและตื่นเต้นตลอดทาง สัมผัสกับความน่ารักและซุกซนของฝูงลิงที่อาศัยอยู่ภายนอกถ้ำ

– เดินทางสู่ อ. ปะเหลียน เพื่อเยี่ยมชม น้ำตกโตนเต๊ะ ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของ จ. ตรัง

– ระหว่างทางรับประทานอาหารเที่ยงที่ อ. ย่านตาขาว

– หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง น้ำตกโตนเต๊ะ เมื่อถึงที่จอดรถของน้ำตกแล้วพาท่านสู่จุดที่สวยงามที่สุดของน้ำตกซึ่งมีความสูงประมาณ 350 เมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 15 นาที เมื่อถึงจุดที่สวยงามที่สุดให้ท่านได้เล่นน้ำในกะแสน้ำที่เย็นของน้ำตก เมื่อเล่นน้ำจนอิ่มก็พาท่านเดินทางไปยังเมืองตรัง

– ขากลับแวะชม สวนรุขชาติทุ่งค่ายหรือสะพานยอดไม้ ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาะธรรมชาติโดยที่ท่านสามารถ เดินขึ้นไปบนสะพานเรือนยอดไม้ เพื่อชมพันธุ์ไม้นานาชนิด

– เดินทางลับสู่เมืองตรัง

 

ราคาต่อคน 950 บาท

รับจัดตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ถ้าจำนวนคนเพิ่มขึ้นราคาลดลงครับ

ราคาทั้งหมดจะรวม :

  • มัคคุเทศก์
  • อาหารเที่ยง
  • ยานพาหนะ
  • ค่าเรือแคนูทีถ้ำเลเขากอบ
ทัวร์เดินป่า-ตรัง
ทัวร์เมืองตรังวันเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour