พายเรือคายัคอ่าวนาง

พายเรือคายัคอ่าวนาง

08.00 รับท่านที่โรงแรมบริเวณหาดอ่านาง หรือ ตัวเมืองกระบี่หลังจากนั้นออกเดินทางสู่อ่าวท่าเลน

08.30 เดินทางถึง อ่าวท่าเลน ฟังคำแนะนำวิธีการพายเรือที่ถูกต้องจากมัคคุเทศก์

08.45 เริ่มพายเรือแคนู ไปตามเส้นทางจากท่าจอดเรือสู่อ่าวท่าเลน, สัมผัสธรรมชาติอันแปลกตา ชมความสมบูรณ์ของป่าโกงกาง และชมระบบนิเวศน์ ในบริเวณป่าโกงกาง หลังจากนั้น พายเรือแคนูผ่านถ้ำจระเข้

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 พายเรือต่อเพื่อชม แก่งหินน้อยใหญ่ บริเวณหุบเขาหินปูน, ชมทะเลใน

ที่คงความสวยงามตามธรรมชาติ และอาจมีโอกาสที่จะได้พบเห็นนก ลิง  และสัตว์อื่น ๆ อีกด้วย

16.00 เดินทางกลับไปยังท่าเรือคายัค และ ออกเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 1500 บาท

เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี คนละ 1.200 บาท

 

ราคานี้รวม

– รถรับส่งจากโรงแรม ในบริเวณอ่านางและใกล้เคียง

– มัคคุเทศก์

– อาหารเที่ยงและน้ำดื่ม

ทัวร์กระบี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour