พายเรือแคนูที่ชมถ้ำเจ้าคุณ เล่นน้ำที่หาดยาว แช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนกันตัง

พายเรือแคนูที่ชมถ้ำเจ้าคุณ เล่นน้ำที่หาดยาว แช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนกันตัง

08.30 รับท่านที่โรงแรมแล้วออกเดินทางสู่บ้านหาดยาว

09.30 ถึงบ้านหาดยาวแล้วลงเรือแคนูออกเดินทางไปยัง ถ้ำเจ้าคุณซึ่งช่วงแรกเราจะลากเรือแคนูโดยเรือหางยาว

เมื่อถึง ถ้ำเจ้าคุณ แล้วจะนำท่านปีนขึ้นไปยังถ้ำเจ้าคุณ เพื่อชมหินงอกหินย้อย ซึ่งเป็นถ้ำที่ยังคงความบริสุทธิ์

12.00 รับประทานอาหารเที่ยงกล่องบนเรือหางยาว

หลังจากนั้นสนุกกับการพายเรือแคนูผ่านป่าโกงกางที่สมบูรณ์ผ่าน ถ้ำจระเข้ขาว หลังจากนั้นตื่นเต้นกับการ ลอดถ้ำ ของถ้ำลอดชมลากูนที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและป่าโกงกาง

เดินทางกลับไปยังบ้านหาดยาวหลังจากนั้นพาท่านเล่นน้ำทะเล ที่หาดยาว

หลังจากนั้นพาท่านแช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนกันตัง

เดินทางกลับสู่เมืองตรัง

 

ราคาต่อท่าน  1,500 บาท

 

รับจัดตั้งแต่  2 ท่านขึ้นไป

ราคานี้รวม

  • อาหารเที่ยง
  • มัคคุเทศก์ท้องที่
  • รถรับส่ง
  • เรือหางยาวลาก
ทัวร์ตรังวันเดียว
พายเรือแคนูที่ถ้ำเจ้าคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour