เที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลแหวก+เกาะพีพี

เที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลแหวก+เกาะพีพี

วันแรก

เดินทางเช็คอินเข้าที่พักที่โรงแรมกระบี่ไทยโฮเต็ล หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงเย็นๆท่าน สามารถชมบรรยากาศของเมืองกระบี่ย่านท่าเรือเจ้าฟ้าและรับประทานอาหารเย็นบริเวณริมแม่น้ำ

 

วันที่สอง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 เจ้าหน้าที่มารับท่านที่ลอบบี้โรงแรม แล้วออกเดิน ทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์

09.00 ลงเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะพีพี

ถึงบริเวณเกาะพีพี สถานที่แรกให้ท่านได้ชมความสวยงามของ อ่าวปีเร๊ะ ซึ่งท่านจะตลึงกับความสวยงามของอ่าวนี้น้ำทะเลที่ใสมากและล้อมรอบด้วยหน้าผาที่สูงชันทำให้ท่านฉงนกับความงามของธรรมชาติ ที่อ่าวนี้ หลังจากนั้นพาท่านชม ถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเป็นถ้ำที่ผู้สัมปะทานรังนกใช้เก็บรังนก ถ้ำนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องขึ้นไปชมได้ แต่ท่านสามารถเก็บภาพ             เฉพาะบนเรือเท่านั้น หลังจากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามของอ่าวมาหยา ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับ ฮอลลีวูด “เดอะบีช” ที่จะให้ท่านดำน้ำดูปะการังและสนุกกับการเล่นน้ำหรือเดินบนชายหาด

12.00 พาท่านไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารที่ อ่าวต้นไทร บนเกาะพีพีดอนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วจะให้ท่านเดินชมบรรยากาศบนเกาะพีพีดอนพร้อมช๊อปปิ้งซื้อของฝาก

13.30 พบกันที่เรือ แล้วพาท่านชมอ่าวโล๊ะซามะ และ อ่าวลิง ท่านสามารถลงเล่นน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง

14.30 ออกเดินทางกลับไปยังท่าเรือหาดนพรัตน์ แล้วส่งท่านกลับไปยัโรงแรม

วันที่สาม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นให้ท่านเช็คเอ้าท์ แล้วฝากกระเป๋าสัมภาระที่โรงแรม         

08.00 เจ้าหน้าที่มารับท่านที่ลอบบี้โรงแรม  แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์

09.00 เดินทางถึง เกาะทับ หรือทะเลแหวก หนึ่งใน Unseen Thailand ซึ่งมีหาดทราย ที่เชื่อมต่อระหว่าง เกาะ 3 เกาะเข้าด้วยกัน คือ เกาะไก่ , เกาะทับ , เกาะหม้อ ปรากฎการณ์ธรรมชาตินี้จะสามารถมอง เห็นหาดทราย  ได้ในเฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้น และท่านสามารถเดินชมทัศนีย์หรือดำน้ำได้ตามอัธยาศัย

เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะไก่และตื่นตาตื่นใจกับภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างเหมือนหัวไก่  ยื่นออกมาในทะเล

รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ ที่ชายหาดท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะแก่การนอนอาบแดด พร้อมพักผ่อน สบาย  ๆ หลังอาหารเที่ยง

ออกเดินทางสู่ ถ้ำพระนางซึ่ง เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงมาก เป็นสถานที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่ สามารถเข้าชมภายในถ้ำได้ ภายในถ้ำจะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นหาดไร่เลย์ได้จากด้านบน และท่านสามารถเล่นน้ำ หรือเดินชมทัศนีย์ภาพ

เดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์  ส่งท่านกลับไปยังโรงแรมเพื่อ นำสัมภาระแล้วอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า หลังจากนั้นท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่หรือรถประจำทางเดินทางไปยังสถานีขนส่งหรือ สนามบินได้ 

        

  รับจัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 

   ราคาต่อท่าน  3,900 บาท

 

ราคารวม :

–  อาหาร 4 มื้อ คือ เช้า 2 มื้อ และเที่ยง 2 มื้อ

– ที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่านที่โรงแรมกระบี่ไทยโฮเต็ล

–  ค่าธรรมเนียมอุทยาน

–  มัคคุเทศก์ประจำเรือ – ค่ารถรับส่ง ไป/กลับ จากโรงแรมไปยังท่าเรือ

 

หมายเหตุ

– โปรแกรมนี้สามารถสับเปลี่ยนวันได้ขึ้นอยู่กับเวลาการเดินทาง มาถึงและเดินทางกลับของท่าน

– โปรแกรมนี้จะมีมัคคุเทศก์เทศก์ประจำเรือช่วงทำทัวร์เท่านั้น

ทัวร์กระบี่
ทัวร์เกาะพีพี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour