แคมปิ้งเกาะรอก 3 วัน 2 คืน (Camping Koh Rok)

แค้มปิ้งเกาะรอก เป็นโปรแกรมที่นิยมในหมู่ผู้รักธรรมชาติ

วันแรก

รับที่เมืองตรัง 08.30 น. แล้ว  ออกเดินทางสู่ท่าเรือควนตุ้งกู

ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด  แต่เราใช้ไฟฉาย ส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทราย ขาวละเอียดและน้ำสีมรกต  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ‘ถ้ำมรกต’ ในถ้ำมีหน้าผาที่สูงและต้นไม้ล้อมรอบ  แต่เราสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้

ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน เพื่อดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะนี้มีหาด ทายที่ขาวละเอียด  มีน้ำที่ใส และมีปะการังที่สวย มีฝูงปลา นานา ชนิด  ที่เกาะนี้ยังเป็นที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร (Under Water Wedding) – รับประทานอาหารเที่ยง (กล่อง)

ออกเดินทางต่อสู่ เกาะรอก ซึ่งจะใช้เวลานั่งเรือประมาณ 1  ชั่วโมงครึ่ง

ถึงเกาะรอกในแล้วจัดเก็บสัมภาระเข้าเต๊น  แล้วให้ท่านพักผ่อน ตาม|อัธยาศัย หรือสนุกกับการเล่นน้ำหน้าชายหาด หรือสนุกกับการชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะรอก

รับประทานอาหารเย็น

หลังอาหารเย็นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

ตื่นเช้า รับรุ่งอรุณของวันใหม่

บริการอาหารเช้า

วันนี้จะพาท่านไปดำน้ำปะการังที่ เกาะรอกนอก  ซึ่งอยู่ไม่ไกล จากเกาะรอกในนัก ชมปะการังต่างๆ เช่นปะการังสมอง ปะการัง เขากวาง และอื่นๆ  และชมความน่ารักๆของปลานีโม่ และชม ปลาชนิดต่างๆที่มีสีสรรค์สวยงาม ซึ่งสามารถดูได้  แม้ดำน้ำตื้นก็ ตาม เพราะสายน้ำที่เกาะรอก  จะเป็นสายน้ำที่ใสเหมือนกระจก และมีชายหาดที่ขาวละเอียดดังแป้ง

หลังจากนั้นจะพาท่านไปดำน้ำดูปะการังที่ปากอ่าวซึ่งอยู่ระหว่าง เกาะรอกในและเกาะรอกนอก ซึ่งที่นี่จะเป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์ อีกแห่งของเกาะรอก

รับประทานอาหารเที่ยง

ช่วงบ่ายจะพาท่านไปดำน้ำที่เกาะรอกใน  ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของที่พัก

หลังจากนั้นจะพาท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะรอก โดยเดินขึ้นไปที่จุดชมวิว  เพื่อชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ถ่ายรูปสวย เก็บไว้เป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารเย็น แล้วให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สาม

รับประทานอาหารเช้า

เก็บสัมภาระ แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือควนตุ้งกู และเดินทางกลับสู่เมืองตรัง

รับจัดจำนวน 7 คน ขึ้นไปราคาท่านละ 3,700

ราคานี้รวม :

รถรับส่งจากเมืองตรัง,   อาหาร 6 มื้อ,  มัคคุเทศก์,  ไกด์,  เรือ,  เต๊น ที่นอน ผ้าห่ม หมอน,  ค่าอุทยาน,  หน้ากาก ชูชีพ

Rok-island-tour
rok-island-tour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour