แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน เกาะเหลาเหลียง-เกาะสุกร

วันแรก–  8.30 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม. – เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงาม ของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง ปลาหลากชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน และหากโชคดีจะ ได้ชม ฝูงปลาโลมา ซึ่งอาศัยความเงียบสงบบริเวณเกาะนี้ เป็นที่พักพิง

– เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงใต้ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทราย ขาวสีน้ำมรกตเหมาะสำหรับว่ายน้ำและดูปะการัง มีชาว ประมงอาศัยอยู่บนเกาะเฉพาะช่วงไม่มีมรสุมเพื่อทำการประมง

 

– รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

 

– เดินทางสู่ เกาะตะเกียง สัมผัสความงดงามของโลกใต้ทะเลซึ่งเต็มไปด้วย ปะการังหลากชนิด เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด

 

– เดินทางกลับสู่ท่าเรือตะเสะ แล้วออกเดินทางสู่เกาะสุกร เข้าพักที่สุกรบีชบังกะโล

 

– หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง

 

– รับประทานอาหารเช้ารีสอร์ท

 

– 8.30 นั่งรถชมรอบเกาะ เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาะสุกร – 10.00 เดินทางกลับเมืองตรัง

 

รับจัดตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

ราคา ท่านละ 2.900 บาท / ท่าน

 

ราคานี้รวม

  1. รวมอาหาร 2 มื้อ
  2. รถและเรือ
  3. หน้ากากดำน้ำ
  4. ค่าอุทยาน
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุ
  6. มัคคุเทศก์
  7. ค่าที่พักห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน

 

หมายเหตุ

– เรือที่ใช้เป็นเรือหางยาวขนาดใหญ่

– โปรแกรมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตามสภาพอากาศ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

– โปรแกรมนี้ไม่รวมอาหารเย็น

ทัวร์ดำน้ำทะเลตรัง
ทัวร์-3-วัน-2-คืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour