แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เกาะสุกร เกาะเหลาเหลียง เกาะตะเกียง

วันแรก

 

 09.00 รับจากเมือง  ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเส๊ะ และ ลงเรือหางยาวสู่เกาะสุกร

เข้าที่พักที่ สุกร บีชบังกะโล และ  รับประทานอาหารกลาง วันที่รีสอร์ท

นั่งรถชมรอบเกาะเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวเกาะสุกร

18.00 เอร็ดอร่อยกับอาหารค่ำ และแยกย้ายกันไปพักผ่อน ตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

 

07.30 รับประทานอาหารเช้า – 08.30 เดินทางสู่ เกาะตะเกียง สัมผัสความงดงามของโลกใต้ทะเลซึ่งเต็มไปด้วยปะการังหลาก ชนิด  เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสาย น้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงามของ หน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่สมบูรณ์ที่ สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูงปลาหลาก ชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน และหากโชคดีจะได้ชม  ฝูงปลา โลมา ซึ่งอาศัยความเงียบสงบบริเวณเกาะนี้เป็นที่พักพิง

เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงใต้ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสี น้ำมรกตเหมาะสำหรับว่ายน้ำและดูปะการัง  มีชาวประมงอาศัยอยู่บน เกาะเฉพาะช่วงไม่มีมรสุมเพื่อทำการประมง

เดินทางกลับไปยังที่พัก

เอร็ดอร่อยกับอาหารทะเลมื้อค่ำ ก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อน

 

วันที่สาม

รับประทานอาหารเช้า

09.00 เช็คเอาท์ นั่งเรือออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ

ออกเดินทางต่อสู่เมืองตรังเพื่อช๊อปปิ้งซื้อของฝาก

 

รับจัดตั้งแต่ 4 ขึ้นไป

 

ราคา  ท่านละ 5.500 บาท / ท่าน

***หมายเหตุ

– โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ

– โปรแกรมนี้ รวมรายการดังต่อไปนี้

  • ค่ายานพาหนะ (รถ,เรือ)
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก,สน็อคเกิ้ล,ชูชีพ)
  • ค่าที่พัก (ห้องแอร์) 1 ห้อง 2 คน
  • ค่าอาหารและน้ำดื่มทุกมื้อตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตามสภาพอากาศ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
  • เรือที่ใช้เป็นเรือหางยาวขนาดใหญ่
ทัวร์-3-วัน-2-คืน
ทัวร์ทะเลตรังวันเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour