เกาะไหแฟนตาซีรีสอร์ท

B1 แพคเกจเที่ยวทะเลตรัง 4 เกาะ พักเกาะไหง 1 คืน

emeraldcave_trang1kohkradan_trang2kohchuakKoh_Hai_Fantasy_37[1] เกาะไหแฟนตาซีรีสอร์ท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก

08.15 น. รับท่านที่โรงแรมในเมือง แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง09.30 น. ลงเรือออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่ เกาะมุกใช้แวลา เดินทาง 40 นาทีถึงถ้ำมรกตแล้วว่ายน้ำเกาะกันไปเป็นแถว เรียงเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืดแต่เราใช้ไฟฉายส่องถึง ภายในถ้ำแล้วท่านจะไ ด้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำ ทะเลสีมรกต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำมรกต ในถ้ำมีหน้าผา ที่สูงและต้นไม้ล้อมรอบแต่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้

ออกเดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน เพื่อดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะนี้มีหาดทายที่ขาวละเอียด มีน้ำที่ใส และมีปะการังที่สวย มีฝูงปลา นานาชนิด ที่เกาะนี้ยังเป็นที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร (Under Water Wedding) รั

บประทานอาหารเที่ยงบนเรือ

ออกเดินทางสู เกาะเชือก เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะนี้จะมีน้ำใสและมีปะการังสี

ออกเดินทางสู เกาะม้า เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะนี้จะมีน้ำใสและมีปะการังสี

เข้าพักที่ เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท 1 คืน ห้องแอร์

วันที่สอง

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. เช็คเอาท์แล้วเก็บสัมภาระ เจ้าหน้าที่มารับเพื่อออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง ใช้เวลา 1 ช.ม. และเดินทางต่อโดยรถตู้สู่เมืองตรังใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 40 นาที

ราคาต่อคน 2.500 บาท

รับจัดตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ราคานี้รวม:

1. ที่พักห้องแตนดาร์ทแอร์ ที่เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท 1 คืน
2. มัคคุเทศก์ ประจำเรือช่วงทำทัวร์วันแรก
3. อาหาร 2 มื้อ คือ เที่ยง, เช้า
4. ยานพหะนะจากเมืองตรัง