ทัวร์เกาะรอก + ทะเลตรัง 3 เกาะ + ถ้ำเลเขากอบ (พักเกาะไห 2 คืน)

ทัวร์เกาะรอก + ทะเลตรัง 3 เกาะ + ถ้ำเลเขากอบ พักเกาะไห 2 คืน

ทัวร์เกาะรอก แพ็คเก็จทัวร์เกาะรอก 3 วัน 2 คืน + ทะเลตรัง 4 เกาะ + ถ้ำเลเขากอบ

เป็น แพ็คเก็จทัวร์เกาะรอก ซึ่งรวมกับทะเลตรัง 4 เกาะ เป็น ทัวร์ที่เน้นดำน้ำดูปะการัง

วันแรก (ทะเลตรัง 4 เกาะ)

08.30 น. รับจากในเมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

09.30ลงเรือแล้ว เริ่ม ทัวร์ทะเลตรัง+เกาะรอก กันเลยนะครับ โดยออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ถืงถ้ำมรกต ว่าย น้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่องภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาด ทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำมรกต ในถ้ำมีหน้าผาที่สูงและต้นไม้ล้อมรอบ แต่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้

ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน เพื่อดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะนี้มีหาดทายที่ขาวละเอียด มีน้ำที่ใส และมีปะการังที่สวย มีฝูงปลา นานาชนิด ที่เกาะนี้ยังเป็นที่จัดงาน วิวาห์ใต้สมุทร (Under Water Wedding)

รับประทานอาหารเที่ยง

ออกเดินทางสู เกาะเชือก เพื่อดำน้ำดูปะการังเกาะนี้จะมีน้ำใส และมีปะการังสี

ออกเดินทางสู่ เกาะม้า เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะนี้จะมีน้ำใส และมีปะการังสี

15.00 เข้าพักที่ เกาะไหแฟนตาซีรีสอร์ท ห้องแอร์

18.00 รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นแยกย้ายกันไปพักผ่อน

วันที่สอง (ทัวร์เกาะรอก)

07.00 รับประทานอาหารเช้า

08.00 ออกเดินทางสู่เกาะรอกนอก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม. เมื่อถึงเกาะรอกนอกแล้วให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการัง และสัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ของใต้ทะเลซึ่งเป็นไฮไลท์ของ ทัวร์เกาะรอก และสนุกกับการเดินเล่นบนชายหาด ซึ่งชายหาดที่เกาะรอก นี้เป็นชายหาดที่ขาวละเอียดและมีน้ำใส เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นเสน่ของการมา ทัวร์เกาะรอก

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง(กล่อง)

ออกเดินทางสู่เกาะรอกใน เพื่อดำน้ำดูปะการัง และสนุกกับการเดินเล่นบนชายหาด ซึ่งเป็นชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ซึ่งผู้ที่มา ทัวร์เกาะรอก หรือ แพ็คเก็จทัวร์เกาะรอก จะติดใจและประทับใจใน ทัวร์เกาะรอกนี้

ออกเดินทางไปยังแหล่งดำน้ำที่อยู้ระหว่าง เกาะรอกใน และ เกาะรอกนอก ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงามมาก

14.00 ออกเดินทางกลับที่พักที่เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นแยกย้ายกันไปพักผ่อน

วันที่สาม (ถ้ำเลเขากอบ)

07.00 รับประทานอาหารเช้า

09.00 เก็บสัมภาระ และ ออกเดินทาง จากเกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท สู่ท่าเรือปากเมง

ออกเดินทางสู่ บ้านเขากอบ ซึ่งอยู่ใน อ. ห้วยยอด เพื่อชม ถ้ำเลเขากอบ นั่งเรือแคนูเข้าไปในถ้ำเพื่อชมถ้ำต่างๆ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ของ จ. ตรัง ตื่นเต้นกับการผจญภัย โดยจะต้องนอนในเรือแคนูความยาวประมาณ 350 เมตร ตอนออกจากถ้ำ โดยที่เรียกกันว่า ลอดถ้ำมังกร ออกเดินทางสู่เมืองตรัง

รับจัดตั้งแต่ 4 ขึ้นไป

ราคา ท่านละ 5.950 บาท / ท่าน

ราคานี้รวม 1. รวมอาหาร 6 มื้อ 2. รถและเรือ 3. หน้ากากดำน้ำ 4. ค่าอุทยาน 5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 6. มัคคุเทศก์ 7. ค่าเรือแคนูที่ถ้ำเล 8. ค่าที่พักที่เกาะไหงรีสอร์ท ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน

ทัวร์เกาะรอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour