C4 แค้มปิ้งเกาะรอก 3 วัน 2 คืน camping koh rok

 

overnight-camping-tripskohrok_tourkohrokemeraldcave_trang1 เที่ยวเกาะรอก

แค้มปิ้งเกาะรอก เป็นโปรแกรมที่นิยมในหมู่ผู้รักธรรมชาติ

          วันแรก

 • รับที่เมืองตรัง 08.30 น. แล้ว  ออกเดินทางสู่ท่าเรือควนตุ้งกู
 • ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด  แต่เราใช้ไฟฉาย ส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทราย ขาวละเอียดและน้ำสีมรกต  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ‘ถ้ำมรกต’ ในถ้ำมีหน้าผาที่สูงและต้นไม้ล้อมรอบ  แต่เราสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้
 • ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน เพื่อดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะนี้มีหาด ทายที่ขาวละเอียด  มีน้ำที่ใส และมีปะการังที่สวย มีฝูงปลา นานา ชนิด  ที่เกาะนี้ยังเป็นที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร (Under Water Wedding) – รับประทานอาหารเที่ยง (กล่อง)
 • ออกเดินทางต่อสู่ เกาะรอก ซึ่งจะใช้เวลานั่งเรือประมาณ 1  ชั่วโมงครึ่ง
 • ถึงเกาะรอกในแล้วจัดเก็บสัมภาระเข้าเต๊น  แล้วให้ท่านพักผ่อน ตาม|อัธยาศัย หรือสนุกกับการเล่นน้ำหน้าชายหาด หรือสนุกกับการชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะรอก
 • รับประทานอาหารเย็น
 • หลังอาหารเย็นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สอง
 • ตื่นเช้า รับรุ่งอรุณของวันใหม่
 • บริการอาหารเช้า
 • วันนี้จะพาท่านไปดำน้ำปะการังที่ เกาะรอกนอก  ซึ่งอยู่ไม่ไกล จากเกาะรอกในนัก ชมปะการังต่างๆ เช่นปะการังสมอง ปะการัง เขากวาง และอื่นๆ  และชมความน่ารักๆของปลานีโม่ และชม ปลาชนิดต่างๆที่มีสีสรรค์สวยงาม ซึ่งสามารถดูได้  แม้ดำน้ำตื้นก็ ตาม เพราะสายน้ำที่เกาะรอก  จะเป็นสายน้ำที่ใสเหมือนกระจก และมีชายหาดที่ขาวละเอียดดังแป้ง
 • หลังจากนั้นจะพาท่านไปดำน้ำดูปะการังที่ปากอ่าวซึ่งอยู่ระหว่าง เกาะรอกในและเกาะรอกนอก ซึ่งที่นี่จะเป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์ อีกแห่งของเกาะรอก
 • รับประทานอาหารเที่ยง
 • ช่วงบ่ายจะพาท่านไปดำน้ำที่เกาะรอกใน  ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของที่พัก
 • หลังจากนั้นจะพาท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะรอก โดยเดินขึ้นไปที่จุดชมวิว  เพื่อชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ถ่ายรูปสวย เก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • รับประทานอาหารเย็น แล้วให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สาม
 • รับประทานอาหารเช้า
 • เก็บสัมภาระ แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือควนตุ้งกู และเดินทางกลับสู่เมืองตรัง 

  รับจัดจำนวน 7 คน ขึ้นไปราคาท่านละ 3,700

  ราคานี้รวม :
  รถรับส่งจากเมืองตรัง,   อาหาร 6 มื้อ,  มัคคุเทศก์,  ไกด์,  เรือ,  เต๊น ที่นอน ผ้าห่ม หมอน,  ค่าอุทยาน,  หน้ากาก ชูชีพ