ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ – 08.30 เจ้าหน้าที่รับท่านที่จุดนัดหมาย แล้วเตรียมตัวเดินทางสู่ อ. คลองท่อม จ. กระบี่ เพื่อเริ่ม ทัวร์สระมรกต – เดินทางมาถึง สระมรกต พาท่านเดินเท้าเพื่อสัมผัสความเขียวชอุ่มของป่าไม้นานาพันธุ์

Read more

พายเรือแคนูที่ชมถ้ำเจ้าคุณ เล่นน้ำที่หาดยาว แช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนกันตัง

พายเรือแคนูที่ชมถ้ำเจ้าคุณ เล่นน้ำที่หาดยาว แช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนกันตัง 08.30 รับท่านที่โรงแรมแล้วออกเดินทางสู่บ้านหาดยาว 09.30 ถึงบ้านหาดยาวแล้วลงเรือแคนูออกเดินทางไปยัง ถ้ำเจ้าคุณซึ่งช่วงแรกเราจะลากเรือแคนูโดยเรือหางยาว เมื่อถึง ถ้ำเจ้าคุณ แล้วจะนำท่านปีนขึ้นไปยังถ้ำเจ้าคุณ เพื่อชมหินงอกหินย้อย ซึ่งเป็นถ้ำที่ยังคงความบริสุทธิ์ 12.00 รับประทานอาหารเที่ยงกล่องบนเรือหางยาว หลังจากนั้นสนุกกับการพายเรือแคนูผ่านป่าโกงกางที่สมบูรณ์ผ่าน ถ้ำจระเข้ขาว หลังจากนั้นตื่นเต้นกับการ ลอดถ้ำ ของถ้ำลอดชมลากูนที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและป่าโกงกาง

Read more

ทัวร์เดินป่าและชมเงาะป่าซาไก

ทัวร์เดินป่าและชมดูเงาะป่าซาไก 08.00 รับท่านที่โรงแรม หลังจากนั้นออกเดินทางสู่  เทือกเขาบรรทัด อ. ปะเหลียน พบปะกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น แล้วออกเดินทางสู่ปากทางเพื่อเดินเท้า เริ่มออกเดินเท้าสู่บ้านซาไกใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 10 นาที ระหว่างทางผ่านสวนยางและชมป่าธรรมชาติอันสมบูรณ์ ถึงหมู่บ้านซาไก ให้ท่านได้ชมการสาธิตการยิงลูกดอก ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของชนเผ่าซาไก หลังจากนั้นให้ท่าน  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เดินทางไปยังน้ำตกโตนตก รับประทานอาหาร(กล่อง)

Read more

ถ้ำเลเขากอบ หาดปากเมง บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเลเขากอบ หาดปากเมง บ่อน้ำร้อนกันตัง – 08.30 น. รับท่านที่โรงแรมในเมืองตรังแล้วออกเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ อ. ห้วยยอด สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ โดยการนั่งเรือแคนูลอดถ้ำหินปูนใต้ภูเขา – ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยและห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำ ตื่นเต้นกับถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องนอนราบไปบนเรือแคนูเพื่อลอดผ่านถ้ำ

Read more

ทัวร์เมืองตรังวันเดียว

ทัวร์เมืองตรัง วันเดียว : ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกโตนเต๊ะ – สวนรุขชาต – รับท่านที่โรงแรม เวลา 08.30 น. เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ ถ้ำเลบ้านเขากอบ อ. ห้วยยอด สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำใต้ภูเขาโดยนั่งเรือแคนูท้องแบนเข้าไปในถ้ำ เพื่อชมความงดงามของหินงอกหินย้อยภายในห้องต่าง ๆ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour