แพ็คเกจเที่ยวลังกาวี พัก 1 คืน

ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน วันแรก 09:00 น. ทีมงานรอต้อนรับที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง อำเภอเมืองจังหวัดสตูล หลังจากนั้นผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง 09.30 น. นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. 10:30 น. ถึงเกาะลังกาวีผ่านการตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซียอีกครั้ง

Read more

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน เป็นโปรแกรม นำเที่ยวเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ท่านได้ชม สุสานมะห์สุหรี พร้อมฟังประวัติของ พระนางมะห์สุหรี พร้อมด้วยขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ และ ช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ซึ่งมีราคาที่ถูกมาก ได้สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวลังกาวี หลังจากที่พ้นจาก คำสาปหลังจากทำ พิธีขอขมาจาก ทายาทรุ่นที่เจ็ดของ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour