ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน วันแรก –  09.30 น. รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม. –  11.00 น. ลงเรือ เฟอรรี่ ออกเดินทางสู่เกาะลีเป๊ะ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ

Read more

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน เป็นโปรแกรม นำเที่ยวเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ท่านได้ชม สุสานมะห์สุหรี พร้อมฟังประวัติของ พระนางมะห์สุหรี พร้อมด้วยขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ และ ช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ซึ่งมีราคาที่ถูกมาก ได้สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวลังกาวี หลังจากที่พ้นจาก คำสาปหลังจากทำ พิธีขอขมาจาก ทายาทรุ่นที่เจ็ดของ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour