ล่องแก่งที่คลองลำโลน – ถ้ำภูผาเพชร

ล่องแก่งที่คลองลำโลน – ถ้ำภูผาเพชร – 08.00 รับท่านที่โรงแรม แล้วออกเดินทางไปยัง บ้านคลองลำโลน อ. ละงู จ. สตูลซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง – จุดแรกที่เราจะแวะชมก็คือ ถ้ำที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของภาคใต้ คือ “ถ้ำภูผาเพชร” โดยที่ท่านจะต้องเดินขึ้นตามบันได

Read more

ทะเลตรัง+เกาะหลีเป๊ะ

ทะเลตรัง+เกาะหลีเป๊ะ วันแรก   : ท่องทะเลตรัง 3 เกาะ คือ เกาะกระดาน – เกาะเชือก – ถ้ำมรกต   พักที่ โรงแรมบ้านอ่าวทอง วันที่สอง : เกาะอาดัง, เกาะจาบัง, เกาะหินงาม,  พักที่วาปีรีสอร์ท

Read more

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 คืน ทัวร์หลีเป๊ะ เป็นทัวร์ที่ผู้ที่ชอบดำน้ำดูปะการังจะต้องชอบ เพราะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ จะมีโปรแกรมดำน้ำเกาะหลีเป๊ะให้เลือกมากมาย มีชายหาดที่สวยงามมาก มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่งดงาม วันแรก –  09.30 น. รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.

Read more

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน วันแรก –  09.30 น. รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม. –  11.00 น. ลงเรือ เฟอรรี่ ออกเดินทางสู่เกาะลีเป๊ะ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour