ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะพักในเมืองตรัง 1 คืน

ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะพักในเมืองตรัง 1 คืน วันแรก   : ท่องทะเลตรัง 4 เกาะ คือ เกาะกระดาน – เกาะเชือก – ถ้ำมรกต วันที่สอง : สิ้นสุดโปรแกรม พักที่

Read more

เที่ยวทะเลตรัง+สระมรกต น้ำตกร้อน พักเกาะไหและในเมืองตรัง

เที่ยวทะเลตรัง+สระมรกต, น้ำตกร้อน พักเกาะไหและในเมืองตรัง วันแรก : 08.30 น. รับท่านที่ในตัวเมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่ เกาะมุก ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่องภายในถ้ำท่านจะ ได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต ซึ่งเป็น

Read more

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน เกาะเหลาเหลียง-เกาะสุกร

วันแรก–  8.30 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม. – เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงาม ของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง ปลาหลากชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน

Read more

ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะ (เกาะรอกนอกและเกาะรอกใน พักเกาะไหง 1 คืน)

วันแรก 08.15 น. พร้อมกันที่เมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำมรกต ในถ้ำมีหน้าผาที่สูงและต้นไม้ล้อมรอบ แต่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน

Read more

แพ็คเกจเที่ยวทะเลตรัง 3 เกาะ พักเกาะไหง 1 คืน

วันแรก 08.00 น. เป็นต้นไป เราจะตระเวนรับท่าน ตามโรงแรมต่าง ๆ ในเมือง แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่ เกาะมุกใช้เวลา เดินทาง 40 นาทีถึงถ้ำมรกต แล้วว่ายน้ำเกาะกันไปเป็นแถว เรียงเข้าไปในถ้ำ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour