ชายหาดในจังหวัดตรัง

หาดปากเมง Pakmeng Beach

หาดปากเมง อยู่ภายใต้การดูแลของ อุทยานหาดเจ้าไหม อยู่ห่างจากเมืองตรังประมาณ 40 ก.ม. เป็นชายหาดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวใน จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนิยมมาพักผ่อนแบบมาเช้ากลับเย็น มาทานอาหาร มาปิ๊กนิค ซึ่งที่ชายหาดปากเมงมี ร้านอาหารริมชายหาดปากเมง ให้ท่านเลือกทานมากมายหลายร้าน เช่น ร้านยกยอ ร้านเกาะปูเกาะปลา ร้านครูคิด ร้านเลตรัง และอื่ๆ หาดปากเมงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นประตู่สู่ทะเลอันดามัน เพราะเวลานักท่องเที่ยวที่ต้องการ มา ท่องทะเลตรัง ก็จะต้องมาขึ้นเรือที่ท่าเรือปากเมง                                                         …

หาดปากเมง Pakmeng Beach Read More »