A10 ขี่ช้างอ่าวนาง

elephant_aonang_krabi3[1]elephant_aonang_krabi6[1]elephant_aonang_krabi5[1]elephant_aonang2[1] elephant_aonang_krabi4[1]

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมที่ 1 ขี่ช้าง 2 – 3 ชั่วโมง (ขี่ช้าง1 ชั่วโมง)

– รับท่านที่โรงแรม บริเวณหาดอ่าวนาง แล้วออกเดินทางไปยังจุดขึ้นช้าง

-เริ่มขี่ช้างแล้วลัดเลาะไปตามสายน้ำของลำคลอง วึ่งจะใช้เวลาขี่ช้างประมาณ 1 ชั่วโมง -บนหลังช้างท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ของความเขียวขจีของป่าดิบชื้นตลอดระยะทาง
– บางครั้งท่านอาจจะเห็นฝูงลิง , นกและสัตว์ป่า อื่นๆคอยมาต้อนรับอย่างอบอุ่น
– ถึงจุดสิ้นสุดของการขี่ช้าง
-หลังจากนั้นให้ท่านสนุกกับการเล่นน้ำลำคลองกลางธรรมชาติ
– หลังจากนั้นท่านจะได้สนุกกับการเดินป่า เพื่อให้ท่านได้เดินเท้า เพื่อเดินลัดเลาะชมป่าธรรมชาติ จนกระทั่งถึงจุดที่เราเริ่มขี่ช้าง
– ส่งท่านกลับไปยังโรงแรม
ราคา / คน ผู้ใหญ่ ราคาา 800 บาท เด็ก อายุ 4 – 12 ปี ราคา 400 บาท

ราคานี้รวม:
– รถรับส่งจากโรงแรม
– ขี่ช้าง 1 ชั่วโมง เวลาที่เหลือเป็นการเล่นน้ำ และ เดินเท้า
– ควานช้าง
–  โปรแกรมนี้เริ่มออกเดินทางจากอ่าวนางตามเวลาดังนี้:
09.00 น. , 10.00 น. , 11.00 น. 13.00 น.,14.00 น., 15.00 น.

———————————————————————-
โปรแกรมที่ 2 ขี่ช้าง (เริ่ม เวลา 09.00 – 14.30 น.)
– รับท่านที่โรงแรม
– ขี่ช้าง 2 โมง ตามป่าและลำคลอง
– สนุกกับการเล่นน้ำ
– เดินป่าชมธรรมชาติและสิ่งต่างๆตลอดระยะทางของการเดิน
-ชมสวนกุหลาบและบ่อเลี้ยงปลา
– รับประทานอาหารเที่ยง อาหารแบบไทยๆ
-ส่งท่านกลับไปยังโรงแรม
ราคา / คน ผู้ใหญ่ ราคา 1.700 บาท

เด็ก อายุ 4 – 12 ปี ราคา 900 บาท

ราคานี้รวม:
– รถรับส่งจากโรงแรม
– ขี่ช้าง 2 ชั่วโมง เวลาที่เหลือเป็นการเล่นน้ำ และ เดินป่า, ชมสวนดอกกุหลาบ, ชมบ่อเลี้ยงปลา
– ควานช้าง
– อาหารเที่ยง และ เครื่องดื่ม