A9 พายเรือคายัคอ่าวนาง

kayaking_aonang2[1]kayaking_aonang3[1]kayaking_aonang5[1]kayaking_aonang4[1] kayaking_aonang1[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 08.00 รับท่านที่โรงแรมบริเวณหาดอ่านาง หรือ  ตัวเมืองกระบี่หลังจากนั้นออกเดินทางสู่อ่าวท่าเลน
  • 08.30 ดินทางถึง อ่าวท่าเลน  ฟังคำแนะนำวิธีการพายเรือที่ถูกต้องจากมัคคุเทศก์
  • 08.45 เริ่มพายเรือแคนู ไปตามเส้นทางจากท่าจอดเรือสู่อ่าวท่าเลน, สัมกับผัสธรรมชาติอันแปลกตา ชมความสมบูรณ์ของป่าโกงกาง และชมระบบนิเวศน์ ในบริเวณป่าโกงกาง  หลังจากนั้น พายเรือแคนูผ่านถ้ำจระเข้
  • 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 พายเรือต่ิอเพื่อชม แก่งหินน้อยใหญ่  บริเวณหุบเขาหินปูน, ชมทะเลใน
  • ที่คงความสวยงามตามธรรมชาติ และอาจมีโอกาสที่จะได้พบเห็นนก ลิง  และสัตว์อื่นๆ อีกด้วย
  • 16.00 เดินทางกลับไปยังท่าเรือคายัค และ  ออกเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 1500 บาท
เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี คนละ 1.200 บาท

ราคานี้รวม
– รถรับส่งจากโรงแรม ในบริเวณอ่านางและใกล้เคียง
– มัคคุเทศก์
– อาหารเที่ยงและน้ำดื่ม