A13 ทัวร์เกาะเหลาเหลียง

 

kohlaoliang[1]kohlaoliang3[1]kohlaoliang4[1] kohtakiang1[1] kohtakiang5[1]

– 8.00 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

– เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงาม ของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง ปลาหลากชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน และหากโชคดีจะ ได้ชม ฝูงปลาโลมา ซึ่งอาศัยความเงียบสงบบริเวณเกาะนี้ เป็นที่พักพิง

– เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงใต้ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทราย ขาวสีน้ำมรกตเหมาะสำหรับว่ายน้ำและดูปะการัง มีชาว ประมงอาศัยอยู่บนเกาะเฉพาะช่วงไม่มีมรสุมเพื่อทำการประมง

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

– เดินทางสู่ เกาะตะเกียง สัมผัสความงดงามของโลกใต้ทะเลซึ่งเต็มไปด้วย ปะการังหลากชนิด เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด

– เดินทางกลับสู่ท่าเรือตะเสะ แล้วออกเดินทางกลับสู่เมืองตรัง

รับจัดตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป
ราคา ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน ราคานี้รวม

1. รวมอาหารเที่ยง
2. รถและเรือ
3. หน้ากากดำน้ำ
4. ค่าอุทยาน
5. มัคคุเทศก์

หมายเหตุ – เรือที่ใช้เป็นเรือหางยาวขนาดใหญ่ – โปรแกรมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตามสภาพอากาศ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก