C5 ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 คืน

kohlipe3koh-lipekohlipe9[1]kohlipe6koh-lipekohlipe2 kohlipe4 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ เป็นทัวร์ที่ผู้ที่ชอบดำน้ำดูปะการังจะต้องชอบ เพราะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ จะมีโปรแกรมดำน้ำเกาะหลีเป๊ะให้เลือกมากมาย มีชายหาดที่สวยงามมาก มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่งดงาม

 

วันแรก
–  09.30 รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.

–  11.00 ลงเรือ เฟอรรี่ ออกเดินทางสู่ เกาะลีเป๊ะ
จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.

–  13.00 เรือสปีทโบ้ทถึงบริเวณนอก เกาะหลีเป๊ะ นั่งหางยาวเพื่อเข้าสู่ชายหาด เกาะหลีเป๊ะ  เช็คอิน
ที่ วาปีรีสอร์ท ห้องแอร์ 2 คืน
หลังเก็บสัมภาระเสร็จแล้วท่านสามารถเดินชมบรรยากาศบน เกาะหลีเป๊ะ ชมหมู่บ้านชาวเล คือกลุ่มชนดั้งเดิมที่อยู่บนเกาะนี้ซึ่งประกอบอาชีพประมง

ช่วงค่ำท่านสามารหาร้านเพื่อทานอาหารเย็นซึ่งมีร้านอาหารอร่อยๆมากมาย และท่านสามารถชมบบรยากาศในยามค่ำคืนบนถนนคนเดินพร้อมช๊อปปิ้งซื้อของฝาก

วันที่สอง (ทัวร์ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
09.00 นำท่านออกเดินทางสู่ ร่องน้ำจาบัง ท่านจะได้สัมผัสแหล่งปะการัง 7 สี ที่สวยงามของทะเลอันดามัน หลังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของกลุ่มหิน
สีนิน ที่เกาะหินงาม  หลังจากนั้นพาท่านชมธรรมชาติอันสวย
งามบนเกาะราวี และดำน้ำดูปะการังที่เกาะนี้  หลังจากนั้นพา
ท่านชมหาดทรายสีขาว ของ เกาะอาดัง พร้อมดำน้ำดูปะการัง
ที่ เกาะอาดัง  เดินทางกลับสู่ เกาะลีเป๊ะ

วันที่สาม (อำลา เกาะหลีเป๊ะ)
–  07.30 รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  หลังจกรับประทาอาหารท่านมีเวลาสำหรับเดินชมบรรยากาศ
บนเกาะหลีเป๊ะด้วยท่านเอง

– 08.30 เช็คอินตั๋วเรือ (สถานที่เช็คอินจะแจ้งอีกครั้ง)
หลังจากนั้นนั่งเรือหางยาวสู่เรือสปีทโบ้ทซึ่งจอดอยู่นอก
ชายหาด

– 09.00 เรือสปีทโบ้ทอออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะสู่ท่าเรือ
ปากบารา

– 11.00 ถึงท่าเรือปากบารา แล้วออกเดินทางโดยรถตู้สู่เมือง
ตรัง หรือ หาดใหญ่ เสร็จสิ้นโปรแกรม ทัวร์หลีเป๊ะ

ราคาต่อท่าน 4,500 บาท (รับจัดจำนวนขั้นต่ำ 2 ท่าน)

เด็กราคาท่านละ 3,500 บาท (3 – 10 ขวบ)

ราคานี้รวม :
–              รถเรือ ไป/กลับ ระหว่างตรัง/หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ
–              ทัวร์ดำน้ำดูปะรังพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมอาหารเที่ยง
–              ที่พัก 2 คืน บนเกาะหลีเป๊ะ ห้องแอร์รวมอาหารเช้า

สิ่งที่ไม่รวมในราคานี้

–              ค่าเรือหางยาวเข้าหรือออก ระหว่างเรือสปีทโบ้ทและ
ชายหาด ท่านละ 50 บาท/เที่ยว และค่ารถเข้าไปที่รีสอร์ท
–              ค่าเก็บขยะบนเกาะ คนละ 20 บาท
–              ค่าธรรมเนียมอบจ. คนละ 20 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ทางผู้จัดจะจัดการเฉพาะตั๋วสำหรับการ
เดินทาง ที่พัก และ ทัวร์ดำน้ำเท่านั้น โดยท่านจะต้องเดินทาง
โดยท่านเอง โดยไม่มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับท่านเป็นการ
ส่วนตัว แต่ทางผู้จัดจะอธิบายการเดินทางโดยละเอียด
ก่อนเดินอีกครั้งหนึ่ง