ประวัติการทำงาน

ekkachai–          อาจารย์สอนออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าชาย ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านสากอ อ. สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

–          เคยเป็นผู้จัดการสำนักกงาน บริษัทสุกรบีชบังกะโลแอนด์ทัวร์จำกัด เจ้าของ Mr. Dick te Brake William Bertas ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 – 2553

–          เคยเป็นฝ่ายการตลาดของ เกาะไหงรีสอร์ท พ.ศ. 2554 ระยะเวลา 1 ปี

–          เคยเป็นล่ามอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้กับ สถานีตำรวจภูธร อ. เมืองตรัง

–          เป็นล่ามภาษา มาเลย์และภาษาอังกฤษ ในศาลจังหวัดตรัง

–          เคยเป็นผู้ดูแลระบบการจองห้องออนไลน์ของ Lanta Emerald Resort ที่คลองโขง เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

–          ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคอเต็บผู้บรรยายประจำวันศุกร์และวันอื่นๆ ที่มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม เมืองตรัง