แคมปิ้งเกาะรอก 3 วัน 2 คืน (Camping Koh Rok)

แค้มปิ้งเกาะรอก เป็นโปรแกรมที่นิยมในหมู่ผู้รักธรรมชาติ วันแรก รับที่เมืองตรัง 08.30 น. แล้ว  ออกเดินทางสู่ท่าเรือควนตุ้งกู ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด  แต่เราใช้ไฟฉาย ส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทราย ขาวละเอียดและน้ำสีมรกต  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ‘ถ้ำมรกต’

Read more

ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะ + ทะเลแหวก ทะเลกระบี่

วันแรก รับที่สนามบินตรังหรือสถานีขนส่งจังหวัดตรัง 08.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือใหญ่แบบจอย แล้วออกเดินทาง สู่เกาะมุก เพื่อชม ถ้ำมรกต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต

Read more

เที่ยวทะเลตรัง+สระมรกต น้ำตกร้อน พักเกาะไหและในเมืองตรัง

เที่ยวทะเลตรัง+สระมรกต, น้ำตกร้อน พักเกาะไหและในเมืองตรัง วันแรก : 08.30 น. รับท่านที่ในตัวเมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่ เกาะมุก ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่องภายในถ้ำท่านจะ ได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต ซึ่งเป็น

Read more

ทัวร์เกาะพีพี พักอ่าวนาง 1 คืน

ทัวร์เกาะพีพีพักอ่าวนาง 1 คืน วันแรก – เดินทางเข้าพักที่ เจแมนชั่น บริเวณหาดอ่าวนางโดยท่านเอง – หลังเช็คอินแล้วท่านสามารถเดินเล่นบริเวณหาดอ่าวนาง วันที่สอง – รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – หลังรับประทานอาหารเช้าให้ท่านเช็คเอ้าท์แล้วฝากสัมภาระที่ลอบบี้โรงแรม – 08.00 รับท่านที่โรงแรม แล้วเดินทางไปยังท่าเรือหาดนพรัตน์ –

Read more

ทัวร์เกาะรอกวันเดียว

เกาะรอก จังหวัดตรังทัวร์เกาะรอกเที่ยวเกาะรอกแพ็คเก็จทัวร์เกาะรอก ดำน้ำเกาะรอก 07.00 พร้อมกันที่เมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมงออกเดินทางสู่ เกาะรอก ซึ่งจะใชเวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม. เกาะรอกเป็นเกาะที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของทะเลอันดามัน เป็นเกาะที่มีหาดทรายสีขาวเหมือนแป้ง น้ำทะเลใสมาก สามารถมองเห็นปะการังขณะอยู่อยู่บนเรือในระดับน้ำลึก ประมาน 10 – 12 เมตร

Read more

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ – 08.30 เจ้าหน้าที่รับท่านที่จุดนัดหมาย แล้วเตรียมตัวเดินทางสู่ อ. คลองท่อม จ. กระบี่ เพื่อเริ่ม ทัวร์สระมรกต – เดินทางมาถึง สระมรกต พาท่านเดินเท้าเพื่อสัมผัสความเขียวชอุ่มของป่าไม้นานาพันธุ์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมพันธุ์ไม้ต่างๆและสัตว์ป่าจำพวกนกต่าง ๆ เมื่อมาถึงบริเวณณ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour