ทัวร์อ่าวพังงา-เกาะปันหยี

ทัวร์อ่าวพังงา เกาะปันหยี อ่าวพังงา เป็นอ่าวที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะนิยมชมชอบความสวยงามและ สมบูรณ์ทางธรรมชาติของ แหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่าวพังงา นอกจากนี้อ่าวพังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว อันดับ ต้น ๆ ของของประเทศไทย ด้วยความสมบูรณ์ ของธรรมชาติหลากหลายและแนวป่าชายเลน ส่งผลให้อ่าว พังงาโดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังเพิ่มความมหัศจรรย์ ด้วยเขาตาปู และ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour