ล่องแก่งที่คลองลำโลน – ถ้ำภูผาเพชร

ล่องแก่งที่คลองลำโลน – ถ้ำภูผาเพชร – 08.00 รับท่านที่โรงแรม แล้วออกเดินทางไปยัง บ้านคลองลำโลน อ. ละงู จ. สตูลซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง – จุดแรกที่เราจะแวะชมก็คือ ถ้ำที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของภาคใต้ คือ “ถ้ำภูผาเพชร” โดยที่ท่านจะต้องเดินขึ้นตามบันได

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour