ทัวร์เกาะรอก + ทะเลตรัง 3 เกาะ + ถ้ำเลเขากอบ (พักเกาะไห 2 คืน)

ทัวร์เกาะรอก + ทะเลตรัง 3 เกาะ + ถ้ำเลเขากอบ พักเกาะไห 2 คืน ทัวร์เกาะรอก แพ็คเก็จทัวร์เกาะรอก 3 วัน 2 คืน + ทะเลตรัง 4 เกาะ

Read more

ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะ (เกาะรอกนอกและเกาะรอกใน พักเกาะไหง 1 คืน)

วันแรก 08.15 น. พร้อมกันที่เมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำมรกต ในถ้ำมีหน้าผาที่สูงและต้นไม้ล้อมรอบ แต่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour