ทะเลตรัง 3 เกาะ+เกาะเหลาเหลียง พักโรงแรมในเมือง 2 คืน

ทะเลตรัง 3 เกาะ+เกาะเหลาเหลียง พักโรงแรมในเมือง 2 คืน วันแรก 08.30 น. พร้อมกันที่เมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour