ทัวร์เกาะรอก + ทะเลตรัง 3 เกาะ + ถ้ำเลเขากอบ (พักเกาะไห 2 คืน)

ทัวร์เกาะรอก + ทะเลตรัง 3 เกาะ + ถ้ำเลเขากอบ พักเกาะไห 2 คืน ทัวร์เกาะรอก แพ็คเก็จทัวร์เกาะรอก 3 วัน 2 คืน + ทะเลตรัง 4 เกาะ

Read more

ทะเลตรัง+เกาะหลีเป๊ะ

ทะเลตรัง+เกาะหลีเป๊ะ วันแรก   : ท่องทะเลตรัง 3 เกาะ คือ เกาะกระดาน – เกาะเชือก – ถ้ำมรกต   พักที่ โรงแรมบ้านอ่าวทอง วันที่สอง : เกาะอาดัง, เกาะจาบัง, เกาะหินงาม,  พักที่วาปีรีสอร์ท

Read more

ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะ + ทะเลแหวก ทะเลกระบี่

วันแรก รับที่สนามบินตรังหรือสถานีขนส่งจังหวัดตรัง 08.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือใหญ่แบบจอย แล้วออกเดินทาง สู่เกาะมุก เพื่อชม ถ้ำมรกต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต

Read more

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เกาะสุกร เกาะเหลาเหลียง เกาะตะเกียง

วันแรก 09.00 รับจากเมือง  ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเส๊ะ และ ลงเรือหางยาวสู่เกาะสุกร เข้าที่พักที่ สุกร บีชบังกะโล และ  รับประทานอาหารกลาง วันที่รีสอร์ท นั่งรถชมรอบเกาะเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวเกาะสุกร 18.00 เอร็ดอร่อยกับอาหารค่ำ และแยกย้ายกันไปพักผ่อน ตามอัธยาศัย วันที่สอง

Read more

เที่ยวทะเลตรัง+สระมรกต น้ำตกร้อน พักเกาะไหและในเมืองตรัง

เที่ยวทะเลตรัง+สระมรกต, น้ำตกร้อน พักเกาะไหและในเมืองตรัง วันแรก : 08.30 น. รับท่านที่ในตัวเมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่ เกาะมุก ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่องภายในถ้ำท่านจะ ได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต ซึ่งเป็น

Read more

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน เกาะเหลาเหลียง-เกาะสุกร

วันแรก–  8.30 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม. – เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงาม ของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง ปลาหลากชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน

Read more

แพ็คเกจเที่ยวทะเลตรัง 3 เกาะ พักเกาะไหง 1 คืน

วันแรก 08.00 น. เป็นต้นไป เราจะตระเวนรับท่าน ตามโรงแรมต่าง ๆ ในเมือง แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่ เกาะมุกใช้เวลา เดินทาง 40 นาทีถึงถ้ำมรกต แล้วว่ายน้ำเกาะกันไปเป็นแถว เรียงเข้าไปในถ้ำ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour