ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน วันแรก –  09.30 น. รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม. –  11.00 น. ลงเรือ เฟอรรี่ ออกเดินทางสู่เกาะลีเป๊ะ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour