ทัวร์เกาะเหลาเหลียง+เกาะตะเกียง

ทัวร์เกาะเหลาเหลียง + เกาะตะเกียง – 8.00 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง – เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงาม ของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง

Read more

แคมปิ้งเกาะรอก 3 วัน 2 คืน (Camping Koh Rok)

แค้มปิ้งเกาะรอก เป็นโปรแกรมที่นิยมในหมู่ผู้รักธรรมชาติ วันแรก รับที่เมืองตรัง 08.30 น. แล้ว  ออกเดินทางสู่ท่าเรือควนตุ้งกู ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด  แต่เราใช้ไฟฉาย ส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทราย ขาวละเอียดและน้ำสีมรกต  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ‘ถ้ำมรกต’

Read more

ทะเลตรัง 3 เกาะ + เกาะพีพี

วันแรก รับที่สนามบินตรังหรือสถานีขนส่งจังหวัดตรัง – 08.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือใหญ่แบบจอย แล้วออกเดินทาง สู่เกาะมุกเพื่อชม ถ้ำมรกต  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour