ทัวร์ลังกาวี 1 วัน

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน เป็นโปรแกรม นำเที่ยวเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ท่านได้ชม สุสานมะห์สุหรี พร้อมฟังประวัติของ พระนางมะห์สุหรี พร้อมด้วยขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ และ ช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ซึ่งมีราคาที่ถูกมาก ได้สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวลังกาวี หลังจากที่พ้นจาก คำสาปหลังจากทำ พิธีขอขมาจาก ทายาทรุ่นที่เจ็ดของ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour