ทัวร์เกาะเหลาเหลียง+เกาะตะเกียง

ทัวร์เกาะเหลาเหลียง + เกาะตะเกียง – 8.00 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง – เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงาม ของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง

Read more

ทะเลตรัง 3 เกาะ+เกาะเหลาเหลียง พักโรงแรมในเมือง 2 คืน

ทะเลตรัง 3 เกาะ+เกาะเหลาเหลียง พักโรงแรมในเมือง 2 คืน วันแรก 08.30 น. พร้อมกันที่เมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 09.30 น. ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour