ทัวร์เดินป่าและชมเงาะป่าซาไก

ทัวร์เดินป่าและชมดูเงาะป่าซาไก 08.00 รับท่านที่โรงแรม หลังจากนั้นออกเดินทางสู่  เทือกเขาบรรทัด อ. ปะเหลียน พบปะกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น แล้วออกเดินทางสู่ปากทางเพื่อเดินเท้า เริ่มออกเดินเท้าสู่บ้านซาไกใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 10 นาที ระหว่างทางผ่านสวนยางและชมป่าธรรมชาติอันสมบูรณ์ ถึงหมู่บ้านซาไก ให้ท่านได้ชมการสาธิตการยิงลูกดอก ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของชนเผ่าซาไก หลังจากนั้นให้ท่าน  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เดินทางไปยังน้ำตกโตนตก รับประทานอาหาร(กล่อง)

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour