ทัวร์เมืองตรังวันเดียว

ทัวร์เมืองตรัง วันเดียว : ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกโตนเต๊ะ – สวนรุขชาต – รับท่านที่โรงแรม เวลา 08.30 น. เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ ถ้ำเลบ้านเขากอบ อ. ห้วยยอด สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำใต้ภูเขาโดยนั่งเรือแคนูท้องแบนเข้าไปในถ้ำ เพื่อชมความงดงามของหินงอกหินย้อยภายในห้องต่าง ๆ

Read more

Copyright © 2020 . All rights reserved. Trang All Tour