A7 ทัวร์ทะเลกระบี่ ทัวร์ทะเลแหวก

daytrip_krabi_island1[1]daytrip_krabi_island2[1]daytrip_krabi_island5[1] daytrip_krabi_island3[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. รับท่านที่โรงแรมที่อ่าวนาง หรือ กระบี่  ออกเดินทางไปยังท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เพื่อเริ่ม ทัวร์ทะเลแหวก ทัวร์ทะเลกระบี่
– 09.00 ลงเรือ ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวนางมุ่งหน้าสู่ ทะเลแหวก”ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีชื่อเสียงของ ทัวร์ทะเลกระบี่
เดินทางถึง เกาะทับ หรือทะเลแหวก หนึ่งใน Unseen Thailand ของทะเลกระบี่ ซึ่งมีหาดทราย ที่เชื่อมต่อระหว่าง เกาะ 3 เกาะเข้าด้วยกัน คือ เกาะไก่ , เกาะทับ , เกาะหม้อ ปรากฎการณ์ธรรมชาตินี้จะสามารถมอง เห็นหาดทราย  ได้ในเฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้น และท่านสามารถเดินชมทัศนีย์หรือดำน้ำได้ตามอัธยาศัย
– เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะไก่และตื่นตาตื่นใจกับภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างเหมือนหัวไก่  ยื่นออกมาในทะเล
– 12.00 รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารบนเกาะไก่ บรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะแก่การนอนอาบแดด พร้อมพักผ่อน สบาย  ๆ หลังอาหารเที่ยง
– ออกเดินทางสู่ ถ้ำพระนางซึ่ง เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงมาก เป็นสถานที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่ สามารถเข้าชมภายในถ้ำได้ ภายในถ้ำจะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นหาดไร่เลย์ได้จากด้านบน และท่านสามารถเล่นน้ำ หรือเดินชมทัศนีย์ภาพ
– 15.00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์  ส่งท่านกลับยังที่พัก
ราคาต่อท่าน 900 บาท (เรือสปีทโบ้ท)
ราคาต่อท่าน 600 บาท (เรือหางยาว)


ราคานี้รวม:

– อาหารเที่ยง
– รถ และ เรือสปีทโบ้ท
– อุปกรณ์ดำน้ำ
– มัคคุเทศก์

กลับสู่หน้า INDEX