B4 ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะพักในเมืองตรัง 1 คืน

kohchuak5kohmha3emeraldcave_trang1kohkradanboatjaravee[1] 03_main[1]

 

 

 

 

 

 

วันแรก   : ท่องทะเลตรัง 4 เกาะ คือ เกาะกระดาน – เกาะม้า – เกาะเชือ – ถ้ำมรกต            
วันที่สอง : สิ้นสุดโปรแกรม            
พักที่ โรงแรมธรรมริน หรือ โรงแรมธรรมรินธนา

วันแรก :

• เวลา 08.30 น. รับที่เมืองตรัง แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

• ลงเรือพร้อมออกเดินทางสู่ เกาะม้า และ เกาะเชือก เพื่อชมปะการังหลากสีสัน และ ฝูงปลานานาชนิด

• ออกเดินทางต่อสู่ ถ้ำมรกต บนเกาะมุก โดยว่ายน้ำเข้าไปในอุโมงค์มืด ประมาณ 5 นาทีชมความงามหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีมรกตภายในถ้ำ ความงามที่ซ่อนตัวอยู่ ท่ามกลางหน้าผาสูงชัน

• รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ

• เดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน เกาะแห่งความรัก พักผ่อนบนหาดทรายขาว สายน้ำใส ดำน้ำเพื่อสัมผัสกับปะการังหลากสี และฝูงปลาที่แหวกว่ายไปมา

• ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง และเดินทางต่อสู่เมืองตรัง

• เข้าพักที่โรงแรมในเมืองตรัง

 

วันที่สอง

• เดินทางกลับ

 

หมายเหตุ
# โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลุกค้าเป็นหลัก
# ราคานี้ไม่รวมอาหารเย็น
# ราคานี้ไม่รวมรถรับส่งจากโรงแรมวันที่สอง

 

ราคาต่อท่าน
– พักโรงแรมธรรมริน(ไม่มีอาหารเช้า) ราคาต่อท่าน 1.300 บาท
– พักโรงแรมธรรมรินธนา(รวมอาหารเช้า) ราคาต่อท่าน 1.800 บาท

 

 

ราคานี้รวม
1. อาหารเที่ยงบนเรือ รวมเคื่องดื่มและผลไม้
2. สน้อกเกิ้นและชูชีพ
3. มัคคุเทศก์
4. รถรับส่งจากเมืองตรัง