C3 แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน เกาะสุกร เกาะเหลาเหลียง เกาะตะเกียง

 

kohtakiang1[1]  sukornbeach2[1]

 

 

 

 

วันแรก

 •  09.00 รับจากเมือง  ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเส๊ะ และ ลงเรือหางยาวสู่เกาะสุกร
 • เข้าที่พักที่ สุกร บีชบังกะโล และ  รับประทานอาหารกลาง วันที่รีสอร์ท
 • นั่งรถชมรอบเกาะเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวเกาะสุกร
 • 18.00 เอร็ดอร่อยกับอาหารค่ำ และแยกย้ายกันไปพักผ่อน ตามอัธยาศัย


วันที่สอง

 • 07.30 รับประทานอาหารเช้า – 08.30 เดินทางสู่ เกาะตะเกียง สัมผัสความงดงามของโลกใต้ทะเลซึ่งเต็มไปด้วยปะการังหลาก ชนิด  เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
 • เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสาย น้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงามของ หน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่สมบูรณ์ที่ สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูงปลาหลาก ชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน และหากโชคดีจะได้ชม  ฝูงปลา โลมา ซึ่งอาศัยความเงียบสงบบริเวณเกาะนี้เป็นที่พักพิง
 • เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงใต้ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสี น้ำมรกตเหมาะสำหรับว่ายน้ำและดูปะการัง  มีชาวประมงอาศัยอยู่บน เกาะเฉพาะช่วงไม่มีมรสุมเพื่อทำการประมง
 • เดินทางกลับไปยังที่พัก
 • เอร็ดอร่อยกับอาหารทะเลมื้อค่ำ ก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อน

วันที่สาม

 • รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 เช็คเอาท์ นั่งเรือออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ
 • ออกเดินทางต่อสู่เมืองตรังเพื่อช๊อปปิ้งซื้อของฝาก

  รับจัดตั้งแต่ 4 ขึ้นไป

  ราคา  ท่านละ 5.500 บาท / ท่าน

***หมายเหตุ
– โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่อง มาจากสภาพภูมิอากาศ
โปรแกรมนี้ รวมรายการดังต่อไปนี้
1. ค่ายานพาหนะ  (รถ เรือ)
2. อุปกรณ์ดำน้ำ  (หน้ากาก สน็อคเกิ้ล ชูชีพ)
3. ค่าที่พัก  (ห้องแอร์) 1 ห้อง 2 คน
4. ค่าอาหารและน้ำดื่มทุกมื้อตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ
• โปรแกรมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตามสภาพอากาศ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

• เรือที่ใช้เป็นเรือหางยาวขนาดใหญ่