A12 ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

langkawi1[1]langkawi_mahsuri2[1]langkawi_mahsuri[1]Langkawi-Cable-Car-Malaysia[1]langkawi_mahadir[1] langkawi2[1]

 

ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

09:00 ทีมงานรอต้อนรับที่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หลังจากนั้นผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

09.30 นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่ ทัวร์เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.10:30ถึงเกาะลังกาวีผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย อีกครั้ง

11:00 เริ่ม แพ็คเก็จทัวร์ลังกาวี โดยการตามรอยตำนาน “พระนางเลือดขาว” หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ พระนางมัยสุหรีถูกประหารชีวิต ข้อหาผิดประเวณี แต่นางเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่นางจะถูกประหารนางก็สาปแช่ง ให้เกาะลังกาวีมีแต่ทุกข์เข็ญอย่าได้มีสันติสุข ตลอด 7 ชั่วอายุคน… (ณ วันนี้ลังกาวีได้หลุดพ้นจากคำสาปแล้ว) ทำให้นักท่องเที่ยวมา ทัวร์ลังกาวี มากมาย 

12:00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00 ออกเดินทางไปยังสถานี ลังกาวีเคเบิ้นคาร์เบิ้ลคาร์ เพื่อนั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขามัตจีจัง ที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำ ทะเลประมาณ 710 เมตร ด้วยเคเบิ้ลคาร์กระเช้าลอยฟ้าที่ ใหญ่และสูงที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ประทับใจกับทัศนีย ภาพอันงดงามของท้องทะเลอันดามัน หมู่เกาะโดยรอบเกาะ ลังกาวีและเกาะน้อยใหญ่ของไทย ที่นี่ยังเป็นจุดที่มองเห็น เกาะตะรุเตาของไทยได้ชัดเจนเพราะมีระยะทางห่างกันเพียง 8 ก.ม. เท่านั้น

15:00 เดินทางไปยังตลาดกัวห์ ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้า ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในลังกาวี ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ที่มา เที่ยวลังกาวี สินค้ายอดนิยมอาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ น้ำหอม เครื่องครัว ช็อกโกแลต ซิการ์ นาฬิกา เครื่องแก้ว เครื่องไฟฟ้า กระเป๋าเดินทาง ผ้าพื้นเมือง ขนมและอาหารแห้งของท้องถิ่นเป็นต้น

16.00 เดินทางไปที่ท่าเรือกั๊ว ถ้ามีเวลาพาท่านถ่ายรูปที่ จัตตุรัสนกอิทรีย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ให้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งท่านมา เที่ยวเกาะลังกาวี หลังจาก นั้นเดินทางไปยังท่าเรือและผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

16.30 เรืออกจากท่าเรือกั๊ว เดินทางเข้าสู่ท่าเรือตมมะลังจังหวัดสตูล

17.30 ถึงท่าเรือตัมมะลัง อำลามัคคุเทศ

 

ราคาต่อท่าน 2,500 บาท

รับจัดจำนวนคนตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

ราคานี้รวม : – ค่าเรือเฟอรรีไปกลับ – ค่าตั๋วเข้าชมมัสสุหรี – ค่าตั๋วขึ้นกระเช้า – อาหารเที่ยง – มัคคุเทศก์ – รถนำเที่ยว

นอกจากนี้เรามีแพ็คเก็จลังกาวี 2 วัน 1 คืน อีกด้วย

ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  คลิ๊กเลยครับ