B3 แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน เที่ยวเกาะเหลาเหลียง เกาะสุกร

 kohlaoliang1[2]kohlaoliang[1]kohtakiang1[1] sukornbeach2[1]
วันแรก
–  8.30 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม. – เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทราย ขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงาม ของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่ สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง ปลาหลากชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน และหากโชคดีจะ ได้ชม ฝูงปลาโลมา ซึ่งอาศัยความเงียบสงบบริเวณเกาะนี้ เป็นที่พักพิง

– เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงใต้ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทราย ขาวสีน้ำมรกตเหมาะสำหรับว่ายน้ำและดูปะการัง มีชาว ประมงอาศัยอยู่บนเกาะเฉพาะช่วงไม่มีมรสุมเพื่อทำการประมง

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

– เดินทางสู่ เกาะตะเกียง สัมผัสความงดงามของโลกใต้ทะเลซึ่งเต็มไปด้วย ปะการังหลากชนิด เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด

– เดินทางกลับสู่ท่าเรือตะเสะ แล้วออกเดินทางสู่เกาะสุกร เข้าพักที่สุกรบีชบังกะโล

– หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง

– รับประทานอาหารเช้ารีสอร์ท

– 8.30 นั่งรถชมรอบเกาะ เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาะสุกร – 10.00 เดินทางกลับเมืองตรัง

รับจัดตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป
ราคา ท่านละ 2.900 บาท / ท่าน

ราคานี้รวม
1. รวมอาหาร 2 มื้อ
2. รถและเรือ
3. หน้ากากดำน้ำ
4. ค่าอุทยาน
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ
6. มัคคุเทศก์
7. ค่าที่พักห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน

หมายเหตุ
– เรือที่ใช้เป็นเรือหางยาวขนาดใหญ่
– โปรแกรมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตามสภาพอากาศ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
– โปรแกรมนี้ไม่รวมอาหารเย็น